Een auto in het buitenland kopen

Wilt u de Autoimportgids als PDF in uw mailbox? Klik hier.

Algemeen

Een auto in het buitenland kopen is net zo gemakkelijk als in Nederland. Ook in het buitenland kunt u kortingen bedingen en hoeft u niet de vraagprijs of de catalogusprijs te betalen. Er is een aantal zaken van belang. Ten eerste moet u zorgen voor een goede koopovereenkomst. Verder is een Conformiteitsverklaring van belang omdat u hiermee in Nederland bij de RDW aantoont dat uw nieuwe auto voldoet aan de typegoedkeuring. Verder zult u stil moeten staan bij de garanties. Deze zaken komen hierna aan de orde.

Koopovereenkomst

Van belang is om een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met degene die de auto verkoopt. Ten eerste is het voor uzelf zinvol om de gemaakte afspraken op papier te hebben. Ten tweede is de koopovereenkomst het bewijs bij vaststelling van de hoogte van bijvoorbeeld het (eventueel) te betalen BTW-bedrag en invoerrechten in Nederland. Deze koopovereenkomst heeft u nodig bij diverse formaliteiten. U kunt overwegen om bij de prijs in te bedingen dat men u zonodig helpt om de auto uit te voeren of om een exportkenteken te verkrijgen.

In de koopovereenkomst moeten in ieder geval de volgende zaken (beschreven) staan:

 • Uw naam en adres,
 • Naam en adres van de verkoper,
 • Of de verkoper particulier is of een bedrijf,
 • Of de verkoper BTW-plichtig is,
 • Of over de auto door een vorige eigenaar BTW is betaald,
 • Of het een nieuwe auto is,
 • Chassisnummer (VIN, Vehicle Identification Number),
 • Dat geldige bewijzen van technische keuringen zijn bijgeleverd,
 • Dat een Conformiteitsverklaring is bijgeleverd,
 • De prijs van het voertuig en of deze inclusief of exclusief BTW is,
 • Merk, type, model van de auto,
 • Bouwjaar van het voertuig,
 • Datum van eerste inschrijving,
 • Kilometerstand,
 • Cilinderinhoud,
 • Motorvermogen,
 • Garanties,
 • Dat de auto bij aflevering voorzien is van een exportkenteken,
 • Plaats en datum van totstandkoming van de overeenkomst,
 • Handtekening van koper en verkoper.

Garantie en onderhoud

De garantie op een nieuwe auto die in een bepaald land geldig is, is ook van toepassing in andere landen. Indien u een bijvoorbeeld een Volkswagen in Polen gekocht heeft, zal een Nederlandse dealer graag een eventueel garantie-gebrek voor u herstellen. Anders ligt het bij een gebruikte auto, wanneer hiervoor geen fabrieks- of merkgarantie is gegeven, waarvoor een handelaar of dealer zelf garantie verstrekt. In feite is degene die u de auto verkoopt aansprakelijk bij een gebrek. U zult zich dan ook in het buitenland bij de verkoper moeten melden. U kunt ook het risico nemen en een lagere prijs bedingen als de verkoper geen garantie geeft. U zou dan nog een technische keuring door een derde kunnen overwegen alvorens u tot koop overgaat. Het is niet zo dat de garantie vervalt op het moment dat u garantiewerkzaamheden door een ander bedrijf in eigen land laat verrichten. Dit zou in strijd zijn met Europese wetgeving. In de praktijk is het vaak zo dat men bij een grote fysieke afstand het er vaak bij zal laten zitten. Dit kan uiteraard ook in eigen land het geval zijn, wanneer een inwoner van Delfzijl een auto in Vlissingen koopt.

Voor onderhoud van in het buitenland gekochte motorvoertuigen kunt u gewoon bij een plaatselijk garage- of dealerbedrijf terecht. Volgens Europese wetgeving mag het feit dat u onderhoud bij een bepaald garagebedrijf laat verrichten niet leiden tot het vervallen van de garantie.

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring wordt ook wel gelijkheidsverklaring, gelijkheidsattest, homologatieverklaring en homologatiebewijs genoemd. In het Duits is het “EWG-übereinstimmingsbescheinigung”, in het Engels: ‘Certificate of Conformity’ (COC) en in het Frans: “Certificat de Conformité”. De fabrikant geeft een Conformiteitscertificaat of Certificaat van Overeenstemming (CvO) af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Met het CvO kunt u aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Als u bij invoer een CvO overlegt, komen alle van toepassing zijnde relevante (milieu-)technische gegevens op het Nederlandse kentekenbewijs en/of in het kentekenregister te staan.

Typegoedkeuring

De RDW is de instantie die verantwoordelijk is voor typegoedkeuringen in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om een certificaat van typegoedkeuring (typegoedkeuringscertificaat) te kunnen ontvangen, moet een fabrikant voldoen aan de technische en administratieve voorschriften van EG-richtlijnen, ECE-verordeningen of nationale wetgeving. Certificaten van typegoedkeuring zijn gebaseerd op testrapporten en informatiedocumenten. Een testrapport geeft aan dat het geteste product (steekproef/prototype) voldoet aan de technische voorschriften.

Een typegoedkeuringscertificaat geeft aan dat iedere auto van dit type (in massaproductie geproduceerd) ook voldoet aan alle voorschriften.

Als u een auto koopt is het soms handig een Conformiteitsverklaring bij de koop te bedingen. Sommige importeurs vragen er € 50,00 tot € 120,00 voor. Eventueel is een dergelijke verklaring later ook nog bij de (Nederlandse) importeur te verkrijgen. Deze heeft hiervoor een kopie van het oorspronkelijke kentekenbewijs nodig.

Nieuwe auto kopen in het buitenland

Algemeen

Het voordeel van de aanschaf van een auto in het buitenland is het grootst als u een auto koopt in het land waar de kale prijs het laagst is.

Auto zoeken

Via de verschillende websites is het gemakkelijk inzage te krijgen in de autoprijzen. Voor nieuwe auto’s kijkt u op de sites van de verschillende importeurs. De site van een importeur in Nederland zal de extensie “.nl” hebben. Onderstaande treft u de extensies aan per EU- en EVA-land. De internetsite van Renault Nederland is www.renault.nl. Die van Denemarken is www.renault.dk, die van Duitsland www.renault.de etc. Via de sites van de importeurs vindt u gemakkelijk de gegevens van de dealers en krijgt u inzage in het aanbod van gebruikte auto’s.

Belgie;                                                                        .be

Bulgarije;                                                                   .bg

Cyprus;                                                                      .com.cy

Denemarken;                                                              .dk

Duitsland;                                                                  .de

Estland;                                                                     .ee

Finland;                                                                     .fi

Frankrijk;                                                                   .fr

Griekenland;                                                              .gr

Grootbrittannië en Noord-Ierland;                            .co.uk

Hongarije;                                                                  .hu,.co.hu, info.hu, org.hu, enz.

Ierland;                                                                      .ie

Italië;                                                                         .it

Letland;                                                                     .org.lv

Litouwen;                                                                  .lt

Luxemburg;                                                               .lu

Malta;                                                                         .com.mt

Oostenrijk;                                                                  .at

Polen;                                                                          .pl, .com.pl, .info.pl, enz.

Portugal;                                                                    .pt

Roemenië;                                                                 .ro

Slovenië;                                                                    .si

Slowakije;                                                                  .sk

Spanje;                                                                       .es

Tsjechië;                                                                    .cz

Zweden                                                                     .se

 

Lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)

Noorwegen;                                                               .no

IJsland;                                                                      .is

Liechtenstein;                                                             .li

Zwitserland.                                                              .ch

 

BPM bij nieuwe auto’s

U moet bij invoer van een auto aangifte doen van BPM. De hoogte van het te betalen BPM-bedrag kunt u achterhalen door prijslijsten van hetzelfde in Nederland aangeboden merk en model te raadplegen. Ook staan deze gegevens vaak op de sites van het betreffende merk.

BTW bij nieuwe auto’s

Indien u een nieuwe auto koopt in een EU-land, dan hoeft u in dat land niet de BTW te betalen. U moet bij invoer altijd de BTW in Nederland voldoen over de prijs die u in het buitenland betaald heeft. U hebt dus te maken met het Nederlandse BTW-tarief van momenteel 19%.

Bij invoer van een nieuwe auto uit het buitenland en indien de verkoper het transport regelt, kunt u (als particulier) met de verkoper overeenkomen dat u de auto zonder BTW koopt. In Nederland betaalt u vervolgens BTW bij invoer via het formulier http://www.belastingdienst.nl/download/517.html . Doordat de verkoper zelf het transport regelt, kan hij bij de plaatselijke belastingdienst aantonen dat het om export gaat en dat hij daarom gerechtigd is u de BTW niet in rekening te brengen.

Indien u zelf het transport regelt zult u mogelijk zelf de BTW in het buitenland moeten betalen. Geadviseerd is om met de verkoper de afspraak te maken dat deze u de BTW terugbetaalt als u aantoont dat u in Nederland BTW-aangifte heeft gedaan. In Nederland betaalt u BTW over de waarde van de auto. Via de link: http://www.belastingdienst.nl/download/517.html kunt u het BTW-aangifteformulier downloaden. Deze aangifte levert u in bij het BPM-aangiftepunt. Door het doen van deze aangifte wordt de transactie een zogenaamde intracommunautaire levering. U ontvangt vervolgens een aanslag en een acceptgiro. Nu kunt u in het buitenland aantonen dat u een BTW-aangifte in Nederland gedaan heeft. De verkoper zal u de BTW nu kunnen terugbetalen.

Wellicht kunt u echter, ook als u zelf het transport regelt, met de verkoper overeenkomen dat hij u de auto factureert zonder BTW en dat u hem bij invoer in Nederland afschriften van uw aangiften bij invoer toezendt. De verkoper kan dan aantonen dat het om export gaat en is dus wat de BTW-afdracht betreft, ingedekt.

Sinds kort kunt u in het buitenland betaalde BTW ook terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. Via het bovengenoemde aangifteformulier/aanslag ontvangt u een eenmalig BTW-nummer. Hiermee kunt via de link:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_inloggeg_btw_andere_%20eu_land_ob4072z3fol.pdf

BTW terugvragen. Dit is onder voorbehoud omdat de auteur van deze gids er nog niet helemaal zeker van is dat dit voor particulieren goed werkt. Navraag bij de belastingdienst (belastingtelefoon) over de huidige stand van zaken is wenselijk.

Gebruikte auto kopen in het buitenland

Algemeen

Voor een voertuig dat al eerder in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) geregistreerd is geweest, kunt u een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Dit geldt ook voor een voertuig dat eerder is geregistreerd in Andorra, Monaco, San Marino of Vaticaanstad. U moet de afkomst aantonen met het originele kentekenbewijs uit het land waar het voertuig vandaan komt. Een motorvoertuig wordt, volgens Europese richtlijnen als nieuw beschouwd als deze korter dan 6 maanden geleden is toegelaten tot het wegverkeer of als de kilometerstand minder is dan 6.000. Bij import van de gebruikte auto in Nederland betaalt u een deel van de oorspronkelijke BPM en eventueel BTW.

Auto zoeken

Er zijn talloze internetsites waarop zowel dealers, handelaren als particulieren auto’s aanbieden. De site www.autoscout24.com heeft aanbiedingen uit meer dan 10 landen (o.a. Nederland, België, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Zwitserland en Zweden. In het volgende hoofdstuk komen de specifieke sites per land aan de orde.

Prijsberekening

Voor de prijsberekening gaat u te werk als beschreven in hoofdstuk 1 samen met de specifieke landeninformatie in het volgende hoofdstuk. Als u het land gevonden heeft waar het niveau van de kale prijs van het door u gewenste voertuig het laagst is, kunt u meer op detail een auto zoeken of contact opnemen met een handelaar of dealer.

Indien uw huidige auto op kenteken is gezet na 16 oktober 2006, dan kunt u overwegen om deze auto bij de buitenlandse handelaar of dealer ter inruil aan te bieden. Het is namelijk mogelijk om van auto’s die na de genoemde datum op kenteken gezet zijn de rest-BPM bij export terug te ontvangen. De BPM-afschrijvingstabel die u op de volgende bladzijde vindt is ook dan van toepassing. In hoofdstuk 6 kunt u lezen hoe de uitvoer van uw auto in zijn werk gaat.

Welke landen

Via internet kunt u eenvoudig zoeken naar de door u gewenste auto. In de EU moet u alleen in Denemarken een berekening uitvoeren om de kale prijs te weten te komen. U kunt een deel van de door de Deense eigenaar betaalde belasting terugontvangen. Het zou nog kunnen lonen om te zoeken naar BTW-auto’s in landen met een hoger tarief dan in Nederland omdat u dan in Nederland de BTW dient te betalen. Hier is nog een klein voordeel te halen. In de overige EU-landen is de aangeboden prijs ook de “kale prijs”.

BPM berekenen

Op het moment van invoer van de auto hoeft niet over de volledige nieuwwaarde van de auto BPM te worden afgedragen. Hierbij mag rekening gehouden worden met de leeftijd van de auto.

U kunt op twee manier de bij invoer te betalen BPM berekenen. In eerste instantie hanteerde de fiscus de BPM-berekeningstabel die verderop in deze tekst is opgenomen. De tabel houdt rekening met de waardedaling van het voertuig en daarmee ook met het aandeel BPM. Omdat via deze forfaitaire afschrijvingtabel de waarde van de auto wordt berekend, is het echter mogelijk dat deze afwijkt van de werkelijke waarde van de ingevoerde auto. Deze regeling houdt geen rekening met het feit dat auto’s in de hogere prijsklasse sneller in relatieve waarde dalen dan auto’s in de lagere prijsklasse. Het kan hierdoor zo zijn dat een ingevoerde auto zwaarder met BPM is belast dan dezelfde Nederlandse auto van hetzelfde bouwjaar die gebruik gaat maken van de openbare weg. De Europese wetgeving verbiedt lidstaten om producten afkomstig uit andere lidstaten aan een zwaardere belasting te onderwerpen, ten opzicht van gelijksoortige producten die al op het eigen grondgebied aanwezig zijn. De Hoge Raad heeft zich gebogen over deze materie en concludeerde dat de berekening van de BPM door middel van de afschrijvingstabel in strijd is met het Europese recht.

Volgens de Hoge Raad dient de waarde van het te importeren voertuig te worden vastgesteld aan de hand van de werkelijke waarde. Via meer jurisprudentie betekent dit uiteindelijk dat aangesloten moet worden bij de handelsinkoopwaarde.

U hebt dus de keuze uit twee manieren om de BPM vast te stellen.

 • BPM-afschrijvingstabel/Forfaitaire tabel,
 • Taxatierapport/Koerslijst (onderbouwing van de handelsinkoopwaarde).

Het spreekt voor zich dat u de berekeningswijze kiest die leidt tot het laagste bedrag.

 

BPM-afschrijvingstabel

De meest gebruikte methode is de berekening op basis van een forfaitaire tabel om het te betalen BPM-bedrag bij invoer van een auto uit het buitenland vast te stellen. Op basis van de leeftijd van de auto en de oorspronkelijke cataloguswaarde wordt een deel van het totale bij de auto horende BPM-bedrag afgeschreven.

Als u BPM wilt berekenen voor een gebruikte personenauto moet u uitgaan van de catalogusprijs die in Nederland gold op het moment dat het motorrijtuig voor het eerst in gebruik werd genomen. De RDW bepaalt dit tijdstip bij de keuring van de personenauto of de motorfiets aan de hand van de gegevens die over het motorrijtuig bekend zijn. Als dit tijdstip niet bepaald kan worden, geldt de laatste dag van het jaar waarin de personenauto of het motorrijwiel is gemaakt. Als de catalogusprijs niet bekend is, wordt de prijs door vergelijking bepaald.

Een voorbeeld:

Bij invoer dient over een auto van 1 jaar en 8 maanden BPM te worden betaald welke als volgt wordt vastgesteld:

De auto is ouder dan 1 jaar en 6 maanden:                                                   38,000%

De auto is 2 maanden ouder dan 1 jaar en 6 maanden:        2x 0,917=           1,834%

De aftrek BPM bedraagt dan:                                                                                    39,834%

Er dient nog 100-39,834 = 62,166 % van het oorspronkelijke BPM-bedrag betaald te worden.

Leeftijd   meer dan:

Maar minder dan:

Is het percentage:

Voor iedere maand moet het
in deze kolom genoemde percentage worden opgeteld bij het in de derde kolom   genoemde percentage

0   dagen 1   mnd

  0

5

1   mnd 3   mnd

  5

3

3   mnd 5   mnd

11

2,5

5   mnd 9   mnd

16

2,25

9   mnd 1   jaar en 6 mnd

25

1,444

1   jaar en 6 mnd 2   jaar en 6 mnd

38

0,917

2   jaar en 6 mnd 3   jaar en 6 mnd

49

0,833

3   jaar en 6 mnd 4   jaar en 6 mnd

59

0,75

4   jaar en 6 mnd 5   jaar en 6 mnd

68

0,5

5   jaar en 6 mnd 6   jaar en 6 mnd

74

0,416

6   jaar en 6 mnd 7   jaar en 6 mnd

79

0,416

7   jaar en 6 mnd 8   jaar en 6 mnd

84

0,333

8   jaar en 6 mnd 9   jaar en 6 mnd

88

0,333

9   jaar en 6 mnd

92

0,083

Tabel 2 BPM Afschrijvingstabel

 

BPM-vaststelling volgens taxatie/koerslijst

Zoals gezegd moet volgens de Hoge Raad, in tegenstelling tot bij de berekeningstabel, worden aangesloten bij de inkoopprijs van een zogenaamde “referentieauto”. Een referentieauto is een gelijksoortige auto die al in het kentekenregister in Nederland is geregistreerd. In deze prijs zit niet de marge van de autohandelaar. Dat betekent dat de prijs die gehanteerd moet worden de inkoopprijs van een handelaar zou zijn. Zodoende zal deze prijs vaak lager zijn dan de waarde die volgt uit toepassing van de BPM-afschrijvingstabel. Indien de inkoopwaarde op 60% van de nieuwwaarde ligt, er is dan 40% op de auto afgeschreven, dan gaat deze regeling ervan uit dat ook het BPM-bedrag met 40% is afgeschreven. Bij import dient dan nog 60% van het oorspronkelijke BPM-bedrag betaald te worden.

BPM-aangifte volgens deze regeling is geschikt voor die gevallen waarbij de af te dragen rest-BPM van de auto aantoonbaar lager ligt dan op grond van de tabel zou moeten worden aangenomen, zoals schadeauto’s of incourante auto’s. Deze regeling kent twee methoden op basis waarvan het BPM bedrag vastgesteld wordt:

 • via een (Nederlandse) koerslijst, of
 • door middel van een officieel taxatierapport van het voertuig.

De inkoopprijzen van referentieauto’s zijn terug te vinden in bijvoorbeeld de Autotelex-koerslijst of de ANWB/BOVAG koerslijst http://www.anwb.nl/auto/dagwaarde/zoek/autokoers.jsf.

Met een taxatie kan de waarde worden vastgesteld. Het rapport mag niet eerder dan uiterlijk 14 dagen vóór het tijdstip waarop aan het motorrijtuig een kenteken wordt toegekend dan wel ten uiterlijk 14 dagen vóór het tijdstip van aanvang van het gebruik met het motorrijtuig van de weg in Nederland. De taxatie dient door een onafhankelijke taxateur plaats te vinden aan de hand van een fysieke opname van het motorvoertuig in de staat waarin het op dat tijdstip verkeert en in de staat waarin het wordt aangeboden bij de Douane na verificatie bij de RDW. Uit het taxatierapport moet inzichtelijk en gedetailleerd de inkoop/handelswaarde blijken.

Het voordeel van deze methode ten opzichte van de berekeningstabel is dat alle krasjes, gebreken, deukjes, slijtagesporen maar ook de kilometerstand en een afwijkende uitvoering kunnen worden verdisconteerd in de taxatieprijs. Hierdoor zal het te betalen BPM-bedrag meestal lager zijn dan berekend met de BPM-afschrijvingstabel.

Vanaf 1 mei 2010 wordt de afschrijving voor de BPM op basis van de werkelijke waarde bepaald op het procentuele verschil tussen:

 • de inkoopwaarde in nieuwstaat
 • de inkoopwaarde in gebruikte staat op het moment van aangifte

De inkoopwaarde in nieuwstaat is de inkoopwaarde direct nadat het motorrijtuig is geleverd aan degene op wiens naam het kenteken staat, voordat het motorrijtuig is gebruikt. In de praktijk is de inkoopwaarde in nieuwstaat zelden of nooit bekend. In de uitvoeringsregeling BPM staan daarom regels om de inkoopwaarde in nieuwstaat te berekenen.

U kunt de volgende formule gebruiken:

Inkoopwaarde in nieuwstaat = (consumentenprijs minus € 500,00) x 0,88.

Aangevers zijn overigens vrij om de inkoopwaarde in nieuwstaat op een andere wijze te berekenen. In dat geval moet u de berekening motiveren.

BTW bij gebruikte auto’s

Indien u een gebruikte auto van een particulier uit de EU koopt, dan is de BTW al door de vorige eigenaar in zijn land voldaan. U hoeft dan niet nogmaals in Nederland BTW af te dragen. U moet wel kunnen aantonen dat de BTW in het buitenland betaald is. Vraag de verkoper dan ook om een afschrift van de oorspronkelijke factuur of tenminste een ondertekende verklaring van de verkoper dat de omzetbelasting betaald is. U kunt dit ook in het koopcontract opnemen. Als u een nieuwe personenauto, bestelauto of motor naar Nederland brengt, moet u als particulier omzetbelasting in Nederland betalen. Bij een BPM-aangiftepunt van de Douane kunt u hiervan aangifte doen.

Originele autopapieren

Deze heeft u nodig om het exportkenteken te krijgen maar ook om in Nederland een kenteken toegewezen te krijgen. Ook keuringsbewijzen van de buitenlandse varianten van de APK zijn belangrijk. Voor een niet- of afgekeurde auto kunt u geen exportkenteken krijgen.

Auto in het buitenland afmelden

Net als de vorige eigenaar, bent u niet verplicht om de auto in het land van herkomst af te melden bij de bevoegde instanties. Bij invoer van de auto in Nederland verzorgt de RDW de afmelding uit het buitenlandse kentekenregister. Het verdient echter voor de laatste eigenaar wel aanbeveling om de auto in zijn land af te melden omdat het wel twee maanden kan duren voordat de definitieve afmelding via de RDW in het buitenland heeft plaatsgevonden. De vorige eigenaar is dan ook mogelijk nog die tijd aansprakelijk voor eventuele verplichtingen zoals belastingen en verzekeringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>