Invoer vanuit:

Wilt u de Autoimportgids als PDF in uw mailbox? Klik hier.

Invoer vanuit:

Omdat de procedure van de uitvoer uit de verschillende landen enigszins verschilt, wordt deze in dit hoofdstuk voor een aantal landen apart behandeld. Gekozen is voor Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje. Ook invoer vanuit niet EU-landen komt aan de orde.

België

Algemeen

Het kan interessant zijn om in België een auto te kopen. Voor bijvoorbeeld de modellen Citroën C2, Kia Picanto, Ford Fiesta, VW Golf, Land Rover Freelander en Suzuki Grand Vitara is invoer uit België niet interessant. Maar zoekt u een nieuwe Alfa Romeo 147 (voordeel € 2.900), de BMW 120d (voordeel zo’n €4.000) of de Audi A3 (voordeel vanaf €2.500), dan kunt u in België prima terecht. Er is geen taalbarrière (Vlaanderen) en de afstand is niet groot. In België gaat het kopen van een auto soepel, vooral als de Belgische dealer ervaring heeft met export.

Car-Pass

Koopt u in België een tweedehands auto, dan moet de verkoper (zowel particulier als handelaar) u een CAR-PASS overhandigen. Het document mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

De Belgische Car-pass is vergelijkbaar met de in Nederland bekende Nationale Autopas (NAP). Op de Car-pass worden de kilometers vermeld middels opgaven van keuringsstations, garages, etc. Als een auto bij een autobedrijf ter keuring wordt aangeboden, dan wordt door deze instanties de actuele kilometerstand doorgegeven aan CAR-PASS. Die stand wordt per chassisnummer opgeslagen in de databank. Elk voertuig bouwt zo een eigen kilometerhistorie op.

CAR-PASS vzw (vzw: Vereniging zonder Winstoogmerk) is de vereniging met een “wettelijke opdracht van algemeen belang” die streeft naar de bescherming van de koper en een eerlijke handel in de gebruikte voertuigensector door de bestrijding van kilometertellerfraude. De verkoper kan een Car-Pass verkrijgen bij de technische keuring. Deze keuring is in België verplicht bij verkoop van de auto, echter niet bij export. In Belgie kan een auto niet van eigenaar veranderen zonder een zogenaamde “tweedehandskeuring”. Zonder keuring kan de verkoper zijn auto niet uitschrijven. De inspecteur neemt de kilometerstand op en laat een CAR-PASS afdrukken. De kosten van een Car-Pass bedragen € 6,35 inclusief BTW. Als de CAR-PASS minder dan 4 kilometerstanden bevat is hij gratis.

Auto zoeken

Nieuwe auto’s vindt u vanzelfsprekend op de internetsites van de Belgische importeurs. Gebruikte auto’s vindt u onder andere op de volgende sites:

BTW, Vignet 904

Vignet 904 is alleen nodig indien de verkopende partij BTW-plichtig is. Vignet 904 wordt uitgegeven door het Ministerie van Financiën. Met dit vignet wordt verklaard dat aan de voorschriften inzake BTW is voldaan. Het wordt u overhandigd door de verkopende BTW-plichtige.

Identificatie van de verkoper
VOERTUIG VERKOPER
VOERTUIGSTRAAT 123
1000 ANTWERPEN
Datum ,,,/,,,/2011,
Handtekening
B.T.W. voldaan ?
Ja Nee
x
B.T.W.-nr.: BE123,456,789,

 

Het vignet 904 bewijst dat de inschrijvingsaanvraag in overeenstemming is met de “Reglementering van de administratie van de BTW”. Er bestaan twee soorten vignetten 904:

 • Voorgedrukte Vignetten 904 (met of zonder barcode). Deze vignetten worden afgeleverd door de Belgische belastingdienstadministratie van de BTW. Deze dienst plaatst een kruisje in het vakje “ja” of “neen” naargelang de BTW al dan niet betaald is. Op deze vignetten staat een BTW-nummer onderaan gedrukt,
 • Manuele Vignetten 904. Deze vignetten worden eveneens door de administratie van de BTW afgeleverd. Ze worden echter handmatig ingevuld door de verkoper van het voertuig. Deze laatste vult zijn naam en adres in, kruist het vakje “ja” of “neen” aan, naargelang de BTW al dan niet betaald is, en tekent het vignet.

Op deze vignetten is een uniek nummer in de rechter bovenhoek gedrukt.

Indien u voor een bedrijf optreedt, moet u de originele statuten en een uitreksel van de Kamer van Koophandel kunnen overleggen waaruit blijkt dat het bedrijf in het handelsregister is ingeschreven.

Auto uitvoeren uit België

Procedure nieuwe auto uitvoeren uit België

De volgende documenten heeft u nodig om een nieuwe auto uit België uit te voeren:

 • Het rapport (attest) van de technische controle,
 • Conformiteitsverklaring (Gelijkvormigheidsattest),
 • Het BTW-attest (vignet 904),
 • Het inklaringsattest van de douane (vignet 705),
 • Aanvraag tot inschrijving van het voertuig (zie bijlage 5),
  • Originele factuur aankoop voertuig,
 • Origineel paspoort.

U heeft voor de uitvoer van een nieuwe auto Vignet 705 nodig. Let erop dat dit document wordt aangeleverd door het bedrijf dat u het voertuig levert.

 

Het vignet 705 is het document dat de douane van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie (BLEU) afgeeft om de DIV te laten weten dat een in te schrijven motorvoertuig in orde is met de douanereglementering. Dit houdt in dat onder andere aangetoond wordt dat er invoerrechten betaald zijn.

U dient zich met de genoemde documenten bij de Douane te melden. De formaliteiten kunnen hier worden afgehandeld. In de Autoimportgids vindt u een adressenlijst van de DIV-kantoren.

Het douanekantoor bij de DIV in Belgie is als volgt bereikbaar:

Tel. : +32 (0) 2 277 39 29

Fax : +32 (0) 2 277 40 57

Indien u een natuurlijk persoon bent (u handelt niet namens bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap) en u bent Nederlander zonder BTW-nummer, dan betaalt u geen BTW in België. U betaalt dan de BTW in Nederland waar u het voertuig gaat invoeren.

Indien u een natuurlijk persoon of een bedrijf van binnen de Europese Unie bent en u heeft een BTW-nummer, dan betaalt u ook geen BTW in België. Op het moment van de aankoop moet u wel beschikken over een geldig BTW-nummer. U dient de originele statuten van het bedrijf en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.

U kunt 3 maanden lang een transitplaat gebruiken. U krijgt een vrijstelling, een “code7” op uw inschrijving. Het voertuig moet België verlaten binnen deze periode.

Zodra u in het bezit bent van een exportkenteken (transitplaten), kunt u met de auto naar Nederland rijden. Hoe u aan transiplaten komt, kunt u op bladzijde 40 bij “exportkenteken” lezen. Dit is ook het moment dat de auto niet meer op naam van de vorige eigenaar staat. Dit is mogelijk ook het moment dat u de auto betaalt.

Procedure gebruikte voertuigen

Voor het uitvoeren van de auto uit België heeft u behalve de Aanvraag tot Inschrijving van het voertuig het volgende nodig:

 • Originele factuur van de aankoop van het voertuig,
 • Origineel paspoort of identiteitskaart,
 • Vorig Technische Controlebewijs,
 • Vorig inschrijvingsbewijs op naam van vorige eigenaar,
 • Gelijkvormigheidsattest/Conformiteitsverklaring.

U dient zich bij een kantoor van de DIV te melden. Hier kan de tenaamstelling gewijzigd worden en is de vorige eigenaar niet meer aansprakelijk voor het voertuig. Het voertuig wordt uitgeschreven uit de registers van de DIV.

Technische keuring

Een auto kan in België alleen op een andere naam worden gezet na een technische controle. Dit geldt niet voor export. Deze tweedehandskeuring is voor:

 • Personenauto’s,
 • Bedrijfsauto’s van minder dan3500 kg,
 • Kampeerauto’s,
 • Personenauto’s van maximaal 8 + 1 zitplaatsen.

Naast de “tweedehandskeuring” is er een algemene periodieke keuring welke vergelijkbaar is met de Nederlandse APK in Nederland. Indien u de auto rijdend naar Nederland wilt brengen dient u het keuringsrapport van deze keuring te kunnen overleggen.

Om een gebruikte auto op uw naam te krijgen, hoeft de auto dus geen technische controle te ondergaan. Het is echter wel aan te raden om deze keuring te laten uitvoeren zodat u meer over de staat van de auto te weten komt. Deze keuring kan plaatsvinden bij keuringsstations waarvan u de adressen in de bijlage vindt. Bij deze stations is ook het formulier “Aanvraag Inschrijving Voertuig” te verkrijgen.

De leden van GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) verzorgen (naast het afnemen van examens voor rijbewijzen) in België autokeuringen. Bij GOCA zijn 10 ondernemingen aangesloten met een totaal van 76 keuringscentra en 32 examencentra. Tweedehandskeuringen zijn niet-periodieke keuringen en veranderen in de regel de periodiciteit van de periodieke keuring en de referentiedatum niet.

Voertuigen kunnen worden aangeboden bij de technische controle met de volgende documenten :

 • Het originele inschrijvingsbewijs (op naam van de vorige eigenaar),
 • Het vorig technische controle document,
 • Gelijkvormigheidsattest,
 • Identificatierapport.

Zo mogelijk kunt u ook nog het onderhoudsboekje en het instructieboekje overleggen. Het voertuig moet op dat moment het originele kenteken hebben van de vorige eigenaar (dezelfde naam als op het inschrijvingbewijs), zo niet, dan kan het voertuig alleen gekeurd worden met garageplaten.

Voor deze tweedehandskeuring gericht op verkoop dient eerst een afspraak gemaakt te worden met een keuringsstation. Om een afspraak te maken dient u het laatste kenteken en het chassisnummer bij de hand te houden, anders kunt u geen afspraak maken.

Naast de algehele technische staat van de auto wordt ook gekeken naar:

 • Motormanagement,
 • ABS, EBS, ESP,
 • Airconditioning,
 • Airbags,
 • Xenon.

Exportkenteken

Om de auto België uit te brengen, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt de auto ophalen met een autotransporter of auto-ambulance. Als u de auto zelf naar Nederland wilt rijden dan heeft u een tijdelijke inschrijving met “Transitplaten” nodig. De transitplaat kan geldig zijn voor minimaal twee weken tot maximaal zes maanden. De DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) kan u dergelijke kentekenplaten verstrekken. Het is dan aan te raden om u te melden bij een kantoor van deze dienst. In de bijlage vindt u de adressen. Bij de DIV-kantoren vindt u ook kantoren van de Douane.

U heeft bij de DIV  het formulier “Aanvraag Inschrijving Voertuig” nodig, ook wel “roze formulier” of “Inschrijfformulier” genoemd. Dit wordt, behalve door de DIV en bij de keuringsstations, kosteloos verstrekt door:

 • Het bedrijf dat u de auto levert,
 • De verzekeringsmaatschappij of –tussenpersoon die uw WA (in België “BA” genoemd) dekt.

Om transitplaten te kunnen verkrijgen heeft u een speciale korte termijnverzekering nodig (groene kaart). Vak “Z” op het Inschrijfformulier is bestemd voor het “attest van de verzekeraar”, dit houdt in dat de verzekeraar hierin een speciaal vignet dient te plaatsen waarop de naam en de handtekening van de verzekeraar staan vermeld. Dit vignet is het  bewijs dat een verzekeringscontract overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake wettelijke aansprakelijkheid afgesloten is.

Een inschrijving kost € 62,00. De transitplaten kunt u bij de DIV direct meenemen.

De minimum geldigheid :

Vanaf de 1e dag tot de 14de van de maand is de groene kaart en transitplaat geldig tot het einde van dezelfde maand.

Vanaf de 15de van de maand tot de 30 of 31ste van de maand is de groene kaart en transitplaat geldig tot het einde van de volgende maand.

Duitsland

Algemeen

Duitsland is een interessant land om een auto aan te schaffen. De prijzen van sommige nieuwe auto’s liggen aanmerkelijk lager dan de kale prijzen in Nederland. Verder schrijven in Duitsland de auto’s heel anders af dan in Nederland. Dat betekent dat het voor sommige gebruikte auto’s ook erg interessant kan zijn om te importeren.

Voorbeeldberekening

Een voorbeeld van een interessante import van een nieuwe auto:

Porsche Boxster, standaarduitvoering. Deze auto heeft in2010 inNederland een Consumentenprijs van € 65.800,00. In Duitsland kost deze auto € 46.506,00. Dat is een verschil van ruim € 19.000,00.

De prijs in Nederland is als volgt opgebouwd:

€ 7.634 BPM

€ 9.287,00 BTW

€ 48.879,00 kale prijs.

Bij import betaalt u in Duitsland de kale prijs in Duitsland. Het BTW-tarief in Duitsland bedraagt 19%. De prijs die u in Duitsland betaalt is dan € 39.080,00. In Nederland betaalt u hierover BTW € 7.425,00 en BPM € 7.634. De totale importprijs wordt dan: € 54.139,00. Een verschil van € 8.461,00.

Een voorbeeld van de import van een gebruikte auto uit Duitsland:

Porsche Boxster vraagprijs in Nederland ca. € 18.500,00. Oorspronkelijke Consumentenprijs: € 56.700. Oorspronkelijke BPM: € 14.639,00.

De vraagprijs in Duitsland bedraagt ca. € 8.500,00. De auto is ouder dan 9 jaar en 6 maanden de BPM bedraagt 10% van de oorspronkelijke BPM. Voor elke maand dat de auto ouder is dan 9 jaar en 6 maanden mag nog 0,0833 worden afgetrokken. Dat betekent een aftrek van 30 maanden x 0,0833 = 2,49%. Er dient dus nog 7,51% van de oorspronkelijke BPM betaald te worden. Dit is een bedrag van € 1.099,00.

U koopt de auto, na wat afgedongen te hebben, voor €8.000,00 inDuitsland. De BTW is al door de vorige eigenaar betaald. Deze hoeft u in Nederland dus niet te betalen. Aan BPM draagt u het berekende bedrag van € 1.099,00 af. Deze auto kost u € 8.000,00 + € 1.099,00 = € 9.099,00. Een verschil van € 9.000 tot € 10.000 met de Nederlandse prijzen.

U kiest hier voor de afschrijvingstabel BPM en niet voor de methode van de referentie-auto. Deze laatste methode zou u veel meer BPM kosten.

In Duitsland kent men geen aankoopbelasting zoals de BPM in Nederland. Wel zijn auto’s met BTW belast.

Auto zoeken

Nieuwe auto’s vindt u vanzelfsprekend op de internetsites van de Duitse importeurs. Gebruikte auto’s vindt u onder andere op de volgende sites:

www.autoscout24.de

www.mobile.de

Afmelden kenteken

Het kenteken kan door (en in het belang van) de verkoper afgemeld worden. Deze dient zich met het motorvoertuig, de kentekenplaten en de autopapieren bij het Strassenverkehrsamt te melden. Daar wordt de auto afgemeld, waardoor de verkoper vanaf dat moment gevrijwaard is en het voertuig niet meer door de verkoper verzekerd hoeft te zijn. Dit is echter niet beslist nodig. Indien het voertuig inclusief kentekenpapieren en kentekenplaten naar Nederland wordt meegenomen, verzorgt de RDW de afmelding in Duitsland zodra er voor het voertuig een Nederlands kenteken is uitgegeven. Het is dus vooral voor de verkoper beter de auto afgemeld mee te geven. Een strassenverkehrsamt kunt u vinden op de internetsite www.strassenverkehrsamt.de. Via het invoeren van een postcode, een kenteken of een plaatsnaam, kunt u het Verkehrsamt vinden waar u moet zijn..

BTW

De MehrwertSteur (MwSt) is de BTW in Duitsland. Deze bedraagt 19%. Indien u een nieuwe auto aanschaft in Duitsland, behoeft u deze Duitse BTW niet te betalen. U betaalt in Nederland 19% BTW over de aankoopprijs in Duitsland.

Exportkenteken / Ausfuhrkennzeichen

Om uw auto rijdend naar Nederland te brengen kunt u gebruik maken van een exportkenteken met verzekering. Dit kan de verkoper voor u regelen. Met dat kenteken mag u officieel rijden tot de grens. Geadviseerd wordt om rechtstreeks naar huis te rijden en tot de dag dat u naar de RDW gaat niet met de auto te rijden.

Mocht de verkoper geen Exportkenteken voor u kunnen (of willen) regelen, dan zult u dat zelf moeten doen. Daarvoor moet u zich bij het Strassenverkehrsamt vervoegen van het Kreis waar de auto gekocht is. De adressen vindt u in de bijlage. Voor het aanvragen van het exportkenteken moet u de auto bij u hebben. De TüV en AU (de “Duitse APK”) dienen nog geldig te zijn. De verzekering die bij het exportkenteken zit is in heel Europa geldig, dus ook Nederland.

U overlegt bij het Strassenverkehrsamt:

 • Uw geldig identiteitsbewijs of een paspoort met een uittreksel van de Burgerlijke Stand,
 • TüV en AU-bewijs,
 • De autopapieren (Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein of Zulassungsbescheinigung Teil I en Teil II).

U geeft aan dat u een exportkenteken wenst. Hierna ontvangt u een formulier waarmee u naar een kentekenplaatmaker (Schildermacher) kunt gaan. Deze kentekenplaatbedrijfjes zijn gevestigd nabij het Strassenverkehrsamt. Bij de kentekenplaten koopt u automatisch ook een WA-verzekering. Indien u deze dekking te weinig vindt, dan is het bij sommige Nederlandse verzekeraars mogelijk een uitgebreidere dekking te nemen op basis van het chassisnummer.

Met de kentekenplaten gaat u terug naar het Strassenverkehrsamt waarna enkele stickers geplakt worden. Hierna dient u de kentekenplaten op de auto te monteren waarna u zich wederom meldt zodat een ambtenaar kan vaststellen dat het Voertuigidentificatienummer en het kenteken met elkaar in overeenstemming zijn. Hierna ontvangt u uw papieren terug en kunt u naar huis rijden. De kosten bedragen ca. € 150,00.

Het exportkenteken is een wit kenteken met een rood vlak waar de uiterste geldigheidsdatum op staat.

Het exportkenteken begint met de letters behorend bij het Kreis van de verkoper met daarna een nummer. Op de kentekenplaten is in een rood vlak de datum aangegeven tot wanneer het exportkenteken geldig is.

Denemarken

Algemeen

De consumentenprijzen van auto’s zijn in Denemarken het hoogst van alle EU-landen. Ten opzichte van de overige landen van de EU zijn in Denemarken de kale prijzen van auto’s echter het laagst. Denemarken is dan ook zeker een interessant land om een auto te kopen. De consumentenprijs in Denemarken is de som van kale prijs, registratiebelasting en BTW. Vanwege de hoge consumentenprijzen verlagen fabrikanten de kale prijzen.

Vanwege de hoge prijzen van de duurdere modellen, bieden de fabrikanten soms niet al hun modellen aan op de Deense markt. Zo zult u Denemarken bijvoorbeeld geen Renault Vel Satis vinden.

Autobelasting in Denemarken

Moms

De Moms is de BTW in Denemarken. Deze bedraagt 25%. Indien u een auto aanschaft in Denemarken, behoeft u deze Deense BTW niet te betalen. U betaalt in Nederland 19% BTW over de aankoopprijs in Denemarken.

Registratiebelasting (RT)

Om een afweging te maken of het interessant is een nieuwe auto te importeren uit Denemarken is het van belang om de kale prijs vast te stellen.

In Denemarken wordt een registratiebelasting geheven over de kale prijs van de auto vermeerderd met BTW (dus de Consumentenprijs verminderd met de Registratiebelasting). Deze registratiebelasting bedraagt 105% over de eerste 79.000 DKr (ca. € 10.600) en 180% over het meerdere. Er wordt dus belasting over belasting geheven.

Bovenstaande laat zich in formules uitdrukken. Omdat de registratiebelasting twee trappen kent dient er een verschil te worden gemaakt tussen goedkopere en duurdere auto’s.

Voor goedkope auto’s tot een consumentenprijs van 161.950 DKr geldt:

Consumentenprijs/1,25 – 66.360 = Kale Prijs

Of

Consumentenprijs/2,5625 = Kale Prijs

Auto’s die in deze categorie vallen zijn bijvoorbeeld: Renault Twingo, Suzuki Alto en Volkswagen Fox.

Voor auto’s met een consumentenprijs boven 161.950 DKr geldt: 

Consumentenprijs/3,5 + 16.928,57 = Kale Prijs

Deze formule geldt al vanaf de meeste modellen van de Volkswagen Polo.

Verder vindt er nog een verrekening plaats voor de aanwezigheid van airbags, waarschuwingslampjes/signalen voor het niet dragen van de gordel, het aantal NCAP-sterren, de aanwezigheid van een roetpartikelfilter, de aanwezigheid van ABS en ESP en radio. Deze zijn niet belast met de registratiebelasting zodat u hiervoor ook bij export geen bedrag terug kunt ontvangen. Verder vindt er een verrekening plaats voor het type brandstof (benzine/diesel) en het brandstofverbruik.

Gebruikte auto’s

Algemeen

Doordat de aanschafprijs van een auto in Denemarken hoog is, wordt er lang met een auto gereden. Het jaarlijks gemiddeld aantal gereden kilometers in Denemarken is ook laag. Hierdoor kunnen in Denemarken veel klassieke auto’s worden aangetroffen. Vooral de merken Saab en Volvo zijn sterk vertegenwoordigd. Klassieke auto’s worden als “veteran” of “specialbiler” aangeboden.

Auto zoeken

Sites waar gebruikte auto in Denemarken worden aangeboden:

http://www.bilpriser.dk

http://www.bilbasen.dk

http://www.bilzonen.dk/

Sommige sites zoeken alleen indien een postcode wordt opgegeven. Een postcode van Kopenhagen is 1000.

Enkele begrippen die handig kunnen zijn bij het zoeken:

Gebruikte auto’s: burgte biler

Bedrijfsauto:        vare bil

Bedrijfsauto’s:     vare biler

Nieuw:                ny

Personenauto:     personvogn

Uitrusting:          Utstyr

Portieren:            Døre

Bouwjaar:           Årgang

Dealer:                Forhandler

 

BTW en Registratiebelasting

In het verleden kon bij uitvoer van een gebruikte auto uit Denemarken alleen de BTW worden verrekend. Inmiddels kan ook een deel van de betaalde Registratiebelasting worden terugontvangen. Dit kan voor de volgende voertuigen:

 

 • Auto’s,
 • Motorfietsen,
 • Bestelwagens met een maximaal gewicht van niet meer dan 4 ton,
 • Campers,
 • Bussen voor personenvervoer,
 • Taxi’s,
 • Ambulancevoertuigen.

Er kan alleen registratiebelasting worden terugbetaald als het voertuig in rijklare toestand is, uitgeschreven is uit het voertuigenregister en uit Denemarken is uitgevoerd. De terugbetaling wordt gedaan door SKAT, de Deense Belastingdienst. Als vuistregel kunt u er vanuit gaan dat de registratiebelasting 50 tot 60 procent van de handelsprijs van een auto bedraagt. Op www.skat.dk vindt u een Calculator waarmee de berekening van de terug te ontvangen belasting te maken is.

De terug te betalen registratiebelasting wordt verminderd aan de hand van de hoogte van de handelsprijs ten opzichte van de oorspronkelijke nieuwprijs. Dat betekent dat indien een gebruikte auto een handelswaarde heeft van 55% van een nieuwe auto, er 55% van de registratiebelasting wordt terugbetaald. Dit bedrag wordt verminderd met 15% of minimaal 7.500 DKr voor personenauto’s en DKr 4.000 voor bestelauto’s en motorfietsen. Het bedrag van terugbetaling kan uiteraard niet hoger zijn dan het oorspronkelijk betaalde inschrijfgeld, verminderd met 15 procent.

De terug te ontvangen registratiebelasting wordt berekend op basis van de originele nieuwprijs van het voertuig en de huidige marktprijs, die overeenkomt met de gewone prijs van het voertuig incl. BTW en Registratiebelasting bij verkoop aan een gebruiker in Denemarken.

De douane is belast met het onderzoeken van voertuigen waarvoor teruggave van de Registratiebelasting is gevraagd. De douane bepaalt in dit geval de restwaarde van het voertuig indien het voertuig 10 jaar of ouder is. Voor auto’s jonger dan 10 jaar en voor motorfietsen (alle leeftijden), dient het voertuig aan SKAT ter inspectie te worden aangeboden alvorens tot betaling van de teruggave wordt overgegaan. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste zal er gekeken worden of het voertuig in rijklare toestand is. Ten tweede zal er gekeken worden wat de commerciële waarde van het voertuig in het vrije verkeer is.

Alle   bedragen in Deense Kronen Nieuwe auto Waarde-Daling Gebruikte auto
Handelsprijs excl. Afleveringskosten 249.998 45% 137.499
Vrij van Registratiebelasting:
Radio ja 1.000
Aantal   airbags 6 5.120
ABS ja 3.750
ESP ja 2.500
5   NCAP-sterren ja 2.000
Berekening
180%   belasting op de waarde boven 79.000 DKr 52893 29091
105%   belasting op de waarde van 79.000 DKr 82.950 45.623
Aftrek:
Brandstofverbruik per km. l – 18,0 benzine -8.000
Aantal veiligheidsgordelwaarschuwing 4 -600
Totaal RT 127.243 45% 69.984
Export minus 15 procent. (minimaal 7500   Dkr) Minus   15% 10.498
Terugbetaling Registratiebelasting
(maximaal oorspronkelijk betaalde belastingen – 15%)
67.515

 

De handelsprijs wordt vastgesteld op het moment dat u een aanvraag om teruggaaf indient bij SKAT (Claimformulier 21044).

Bij uitvoer van een auto doet u aangifte van export. Bij onderstaande centra kunt u de procedure opstarten. Hier vindt ook de waardering van de auto’s plaats.

Tax   Center High-Taastrup
Helgeshøj Alle 9
2630 Taastrup
Tax   Center Odense
Østerbro 7
5000 Odense
Tax   Center Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Tax   Center Aalborg
Lyngvej 2
9000 Alborg
Zeeland   / Kopenhagen en Bornholm Zuid-en   Fyn Midtjylland Jutland

 

Voor uitvoer dient u het originele kentekenbewijs tezamen met het ingevulde Aanmeldingsformulier 21044 naar het betreffende Tax Center te zenden. SKAT bepaalt de waarde van het voertuig en kan u oproepen om het voertuig te laten zien voor taxatie. U ontvangt de RT terug aan de hand van de autoprijzen in de huidige markt en de nieuwprijs zoals boven omschreven. U ontvangt de RT zodra het voertuig uitgeschreven is uit het Centraal Motor Register en uitgevoerd uit Denemarken. Dit dient te worden onderbouwd door het originele kentekenbewijs waarop is aangemerkt dat het voertuig is afgemeld. Het voertuig dient te worden afgemeld binnen een maand na taxatie. U moet ook aantonen dat het voertuig wordt uitgevoerd uit Denemarken. Bewijs van uitvoer moet u indienen binnen drie maanden nadat de waarde van het voertuig is vastgesteld. U moet een factuur of bewijs van inschrijving in een ander land of het document van uitvoer overleggen. Met SKAT is contact op te nemen via het telefoonnummer +45 72 22 18 18

Valuta

Denemarken heeft niet voor de Euro gekozen. Dat betekent dat u in Denemarken nog met Deense Kronen dient te betalen. Een Deense kroon is 0,13 Euro. Een Euro is 7,44 Deense Kronen (2009). Het is vaak voordeliger om vreemde valuta in het land zelf te wisselen of op te nemen.

Groot-Brittannië

Algemeen

Groot-Brittannië (of UK (United Kingdom)) is een zeer interessant land voor de liefhebbers van Engelse sportwagens zoals Triumph, MG en Morgan maar ook voor liefhebbers van Jaguar, Rolls Royce, Aston Martin en Landrover. Het nadeel van Engelse auto’s is vanzelfsprekend dat het stuur meestal  rechts gemonteerd is. De waarde in Nederland van een rechtsgestuurde auto ligt aanmerkelijk lager. U zou kunnen zoeken naar linksgestuurde auto’s die aangeduid worden met “LHD” (left hand drive). Een aantal van de genoemde merken kunnen alsnog omgebouwd worden. Bij gespecialiseerde bedrijven of merkenclubs kunt u meer informatie verkrijgen. Ook kan Groot-Brittannie interessant zijn voor de import van motoren. Door de huidige koers van de Britse Pond zijn de prijzen aantrekkelijker geworden.

Een nieuwe auto wordt NMT genoemd. Deze term komt voor op verschillende formulieren. NMT staat voor New Means of Transport, letterlijk vertaald: Nieuw Middel van Vervoer.

Klassieke auto’s zijn te vinden op o.a. de volgende internetsites:

http://www.classiccarsforsale.co.uk/

http://www.classiccarshop.co.uk/

Gebruikte auto’s en motoren zijn te vinden op:

http://www.autoweb.co.uk/

BTW of VAT

Als u een nieuwe auto in de UK koopt om deze vervolgens te exporteren naar een ander EU-land, betaalt u geen BTW in de UK. U doet het volgende:

U of een gemachtigde neemt de auto persoonlijk af. U exporteert de auto binnen 2 maanden nadat deze aan u is geleverd. U en de dealer vullen formulier VAT 411 gezamenlijk in en zenden dit, na ondertekening naar het adres wat op het formulier vermeld staat.

De verkoper kan, indien hij in de UK VAT betaald heeft, dit terugkrijgen indien de nieuwe auto binnen 2 maanden buiten de UK gebracht wordt. Dit kan via formulier form VAT 411 New Means of Transport

Als u een nieuw vervoermiddel (NMT) koopt in de UK om het naar Nederland te brengen, zult u in Nederland BTW moeten betalen over de importwaarde (aankoop-, transport- en verzekeringskosten).

Het ingevulde formulier VAT 411 zendt u binnen 6 weken na het afloop van het kwartaal naar:

HM Revenue & Customs
Personal Transport Unit
Freight Clearance Centre
Lord Warden Square
Dover Western Docks
Dover
Kent
CT17 9DN

Export nieuwe auto

Een auto die niet gebruikt is wordt geëxporteerd volgens “directe export”. U hoeft dan geen belastingen of registratiekosten te betalen.

Als u in de UK de auto wilt gebruiken, dient u de belastingen te betalen en dient het voertuig geregistreerd te worden.  Het voertuig mag 12 maanden gebruikt worden door een niet UK- inwonende. De auto moet vervolgens geëxporteerd worden volgens “personal export”.

De lokale Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) kantoren waar u de directe uitvoer kunt melden zijn: Birmingham, Chelmsford, Northampton en Wimbledon. Zodra het voertuig wordt uitgevoerd dient het juiste deel van het directe exportcertificaat (V308) naar het plaatselijke kantoor te worden geretourneerd.

Export gebruikte auto

U dient wanneer u een gebruikt voertuig exporteert, dit bij de DVLA te melden. U kunt hiervoor het paarse gedeelte “Notification of Permanent Export” (V5C/4) “(V5C/4)” van het kentekenbewijs (“Registration Certificate”) invullen. U stuurt dit naar: DVLA, Swansea SA99 1BD England.

De rest van het kentekenbewijs dient u goed te bewaren omdat u dit nodig hebt om de auto opnieuw in Nederland te registreren. Als u niet beschikt over een “Registration Certificate” dan heeft u een “Certificate of Permanent Export” (V561) nodig. U kunt dit document hier downloaden Download de “Verzoek om een certificaat van permanente exporter”- form V756 (PDF, 154K). Het dient ingevuld opgestuurd te worden naar: DVLA, Swansea, SA99 1AG England.

Na export kan de Engelse eigenaar met een V14 formulier zijn betaalde belastingen terugvragen. U hoeft dan ook geen Engels belastingen te betalen.

Exportkenteken

Helaas kent Groot-Brittannië niet het exportkenteken. Dit betekent dat u een nieuwe auto (zonder kenteken) niet rijdend naar Nederland kunt brengen. Een gebruikte auto zou u naar Nederland kunnen rijden. U dient dan de auto wel te verzekeren. In Nederland mag u, als Nederlander, officieel niet met een voertuig met een buitenlands kenteken de weg op

Valuta

Groot-Brittannië heeft niet voor de Euro gekozen. Dat betekent dat u met Britse Ponden dient te betalen. De koers van de Britse pond ten opzichte van de Euro is momenteel gunstig. Een Britse Pond is gelijk aan € 1,17. Een Euro is 0,86 Britse Pond (november 2011). Het is vaak voordeliger om vreemde valuta in het land zelf te wisselen of op te nemen.

Controle autogegevens

Indien u een gebruikte auto op het oog heeft, is aan te raden om de gegevens van de auto te checken bij de DVLA via https://www.taxdisc.direct.gov.uk/EvlPortalApp/app/enquiry?execution=e1s1 of

bij (een van de aanbieders van HPI check) = https://www.icarcheck.net/. Deze laatste geeft uitgebreide informatie voor 3,99 pond per auto. Bij deze controle kunt u allerlei zaken nagaan zoals of de auto als gestolen geregistreerd staat, van kleur is gewisseld, er nog een financiering op rust en wordt gezocht door financieringsmaatschappijen. Ook vindt u gegevens over de mijlenstand, gegevens over onderhoud en de verdere historie van het voertuig.

Aanpassingen auto

In Nederland mag u met een rechtsgestuurde auto rijden. Wel zult u de koplampen moeten aanpassen. Ook dient in Nederland de snelheidsmeter kilometers per uur aan te geven. Soms kan hiervoor een sticker worden aangebracht op de schaal van de mijlenteller.

Frankrijk

Frankrijk is niet een interessant land om nieuwe auto’s te kopen. De prijzen liggen, na invoer in Nederland vaak te hoog. Wel kunnen in Frankrijk nog erg interessante (semi)-klassiekers aangeschaft worden.

Auto zoeken

http://www.anciennes.net/

http://gazoline.net/annonces/paweb.php

http://www.novaweb.fr/pub/index.htm

http://www.collectionneur.net/recherche_resultats.php?sid=hOGWRmTYz8ddCjlP

http://www.anciennesdefrance.com/

http://www.topannonces.fr/petites-annonces–voitures-collection.html

http://www.annonceauto.com

http://www.321auto.com/

In Frankrijk is de Carte Grise ((letterlijk Grijze Kaart) officieel: Certification d’Immatriculation) de identiteitskaart van een motorvoertuig. Kentekens die na 15 april 2009 zijn uitgegeven veranderen niet bij verandering van eigenaar en blijven levenslang bij het voertuig. Kentekens die voor die datum zijn uitgegeven hebben een kenmerk van het departement waarin de eigenaar gevestigd is.

Indien u een gebruikt motorvoertuig wilt exporteren heeft u (vanaf 15 oktober 2009) in Frankrijk geen tijdelijk kenteken meer nodig om het voertuig rijdend naar een ander land te brengen.

Indien u een nieuw motorvoertuig in Frankrijk wilt aanschaffen dient u een CPI (Certificat Provisoire d’Immatriculation (voorlopig certificaat van inschrijving)) te hebben uit de serie WW. Deze is echter alleen geldig op Frans grondgebied. U mag er dus (officieel) niet mee de grens over.

Het kenteken wordt afgegeven door de prefecturen via de regionale afdeling van D.R.I.R.E. (Direction Regionale de l’Industrie, dela Recherche et de l’Environnement (Ministerie van Industrie en Milieu)). De DRIRE controleert motorvoertuigen of voertuigen welke veranderd of ingevoerd zijn. Ook wordt toegezien op de controlecentra voor motorvoertuigen.

Bij de prefectuur kunt u een tijdelijk kenteken aanvragen. U moet overleggen:

Italië

Italië is een interessant land voor autoliefhebbers. Door het klimaat blijven auto’s goed geconserveerd wat betekent dat er relatief veel goede old- en youngtimers te vinden zijn. Ook voor jongere gebruikte auto’s is Italië interessant omdat de prijzen gunstig kunnen zijn. Voor nieuwe auto’s geldt dat Italië niet een gunstig land is.

Auto zoeken

Internetsites waarop gebruikte auto’s te vinden zijn:

http://auto.secondamano.it/

http://www.ooyyo.it/

http://www.autoaffari.com/vendita-auto-usate-ricerca-per-me.php

http://www.autoscout24.it

http://www.tuttoruote.it/

 

Enkele veel gebruikte termen:

Veicoli di seconda mano:                  tweedehands voertuig

Veicoli usati:                                      gebruikte voertuigen

Alimentazione:                                   brandstof
Metallizzato:                                       metallic lak
Prima immatricolazione:                     eerste tenaamstelling (datum)

Certificato di proprietà (CdP):             eigendomsbewijs

Werkwijze:

Als u een auto gevonden heeft en u bent het met de verkoper eens, dan is het van belang dat u een koopovereenkomst opstelt waarin de voorwaarden van de koop vermeld staan.

U ontvangt van de verkoper een origineel registratiedocument. Hieronder vindt u een voorbeeld hiervan.

Ook dient u een officiële “verklaring van verkoop” (Dichiarazone de Vendita Verbale) te hebben. Hierin worden alle details van de auto en de verkoop vermeld. Deze verklaring dient getekend te worden bij een notaris. Dit is het enige bewijs van eigendom dat geldig is. Beding bij de koop in dat de verkoper u helpt bij de procedure. De verklaring van verkoop vindt u op de volgende bladzijde.

Voordat u met de auto Italië verlaat, dient u de auto te verzekeren. U kunt uw verzekeringsagent vragen de auto te verzekeren op basis van het chassisnummer. Het verzekeringsbewijs dient u bij u te hebben als u van de openbare weg gebruik gaat maken. Als u het telefonisch regelt, zorg dat u de verzekeraar u het bewijs gefaxt heeft.

Als de auto Italiaanse kentekenplaten heeft, dan is er wegenbelasting voor betaald. Kentekenplaten worden uitgegeven door de gemeenten. Sommige verkopers laten u wegrijden met de Italiaans kentekenplaten, andere zijn terughoudend omdat zij verantwoordelijk zijn voor de auto zolang de platen niet door u zijn teruggestuurd. Soms kan men overeenkomen een borg te betalen. Deze wordt teruggestort zodra u de kentekenplaten na aankomst in Nederland heeft teruggestuurd.

Indien de bovenstaande mogelijkheid zich voordoet, is het aan te raden om het zo te doen. Het is de meest makkelijke manier om een auto naar NL te brengen. Zorg dat u het originele registratiedocument (Libretto) en de Dichiarazione de Vendita heeft.

Exportkenteken

Mocht de verkoper terughoudend zijn of mocht er bij de auto geen geldige kentekenplaten aanwezig zijn, dan kunt u tijdelijke kentekenplaten aanvragen. Eventuele kentekenplaten worden dan verwijderd en u kunt een tijdelijke kentekenplaat aanvragen. Dit is een plaat die u aan de achterzijde van de auto dient te bevestigen. Aan de voorzijde heeft u geen plaat. U dient vooraf op te geven bij welke grensovergang u Italië verlaat. De geldigheidsduur van het tijdelijk kenteken is 48 uur.

Het originele kentekenbewijs wordt bij het overschrijvingskantoor ingeleverd. Het dichtstbijzijnde kantoor vindt u via de internetsite http://www.aci.it/sezione-istituzionale/contattiurp.html. U ontvangt een kopie van een document dat alle details van het typecertificaat (Foglio di Immatriocolazione) weergeeft. Verder ontvangt u het Certificato di Proprieta (eigendomsbewijs). Hierop staat dat het voertuig uitgeschreven is uit het Italiaanse kentekenregister. In feite wordt het voertuig uitgeschreven als zou het gesloopt worden. Tenslotte ontvangt u het tijdelijke kenteken. Zeer aan te bevelen is om vooraf een kopie van het originele kentekenbewijs te maken.

Zweden

In Zweden kan men interessante auto’s vinden. De Zweden zijn over het algemeen zuinig op hun voertuigen. Dat betekent dat er goede youngtimers en klassiekers te vinden zijn van, vooral, de merken Saab en Volvo. Ook kunt u er goede belastingvrije Mercedessen vinden. De prijzen van nieuwe auto’s zijn in zweden hoog waardoor het niet interessant is om nieuwe auto’s naar Nederland te halen.

Auto zoeken

Als u via een zoekmachine zoekt op “begagnad bil Sverige” (gebruikte auto Zweden), “används bilar” (tweedehands auto’s) of “veteran bilar” (oldtimers), dan vindt u internetsites waarop auto’s worden aangeboden. U vindt dan o.a. de volgende internetsites:

http://www.bilweb.se/

http://www.bytbil.com/

http://www.begagnade-bilar.se

Zweden is wel een EU-land maar heeft niet gekozen voor de Euro. De Zweeds kroon is (april 2012) ongeveer € 0,11. Dat betekent dat als u de Zweedse prijs in kronen door 9 deelt, u op euro’s uit komt.

Exportkenteken

Als u van een Zweed een auto koopt, kan gebruik gemaakt worden van een tijdelijke registratie. De verkoper moet de auto uit het kentekenregister laten uitschrijven tegelijkertijd als u een tijdelijk kenteken aanvraagt. U kunt een tijdelijke inschrijving ook gebruiken voor gebruikte maar ongeregistreerde voertuigen.

U kunt geen tijdelijk kenteken krijgen als:

 • Als het voertuig onderwerp is van nog onbetaalde belastingen,
 • Het laatste rapport van de periodieke technische keuring ouder is dan 12 maanden,
 • Het voertuig is onderwerp is van een rijverbod of om andere redenen niet aan het verkeer mag deelnemen.

Het is dus, bij twijfel, verstandig om tot betaling over te gaan op het moment dat u het exportkenteken heeft.

Bij een tijdelijke registratie krijgt het voertuig een nieuwe kentekenplaat. Dit wordt, samen met de kentekenpapieren vaak binnen een week toegezonden naar een Zweeds adres. Dit kan het adres zijn van de verkoper maar ook een ander adres. De kentekenplaten dient u aan de voor- en achterzijde te monteren.  Als het voertuig gebruikt wordt, dient u de papieren bij u te hebben.

Tijdelijke kentekens zijn een maand geldig. Het voertuig mag in Zweden gebruikt worden maar binnen deze periodoe moet het voertuig buiten Zweden gebracht zijn. De geldigheidsperiode kan niet verlengd worden. Als de geldigheidsduur verstreken is, moeten de kentekenplaten vernietigd worden.

Let er op dat u, als Nederlander, officieel niet met exportkentekenplaten in Nederland mag rijden.

Het zweedse tijdelijke kenteken (of exportkenteken) is gratis. Wel moet u zorgen voor een WA-verzekering. Deze kunt u mogelijk in Nederland afsluiten op basis van het VIN (chassisnummer).

De aanvraag voor een tijdelijk kenteken vindt u hier: http://www.transportstyrelsen.se/Global/Blanketter/Vag/Fordon/export_begagnat_fordon_tillfallig_registrering.pdf

U kunt ook bellen met het telefoonnummer +46 (0)771-14 15 16.

U heeft de volgende documenten nodig:

 • Een WA-verzekering voor het tijdelijke kenteken. Vraag de verkoper u hiermee te helpen of sluit in Nederland een verzekering af,
 • Het laatste keuringsbewijs, jonger dan 12 maanden.
 • Het originele Zweeds registratiebewijs met de aanvraag voor uitschrijving uit het kentekenregister, getekend door de verkoper,
 • De Zweedse kentekenplaten.

De aanvraag moet worden gestuurd aan:
The Swedish Transport Agency
SE-701 81 Örebro, Sweden

 

Luxemburg

Het importeren van een auto uit Luxemburg is vergelijkbaar met de werkwijze in België. Na import is de importprijs ongeveer gelijk. Hierom wordt import van een auto uit Luxemburg niet uitgebreid besproken.

Indien u een auto in Luxemburg heeft gevonden. Dan kunt u deze naar Nederland rijden met de originele kentekenplaten. U dient dan wel eerst het kentekenbewijs te laten vervangen door een “Carte grise mise hors circulation”. Dit is een kentekenbewijs dat nog een maand geldig is.

Vraag de vorige eigenaar of handelaar dit voor u in orde te maken. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Luxemburgse Belastingdienst.

Directoraat Douane en Accijnzen

26, Place dela Gare, L-1616 Luxemburg

BP 1605, L-1016 Luxemburg

+352.29.01.91-1

+352.49.87.90

 

Polen

Polen is na Denemarken een zeer interessant land om een nieuwe auto te kopen. Een probleem in dit land kan de taal zijn. Beding in Polen altijd bij de prijs dat men voor u een exportkenteken bij de auto levert. De in hoofdstuk 1 genoemde Renault Megane Coupé koopt u in Polen voor een kale prijs van € 14.405,00. Hierover betaalt u BTW in Nederland van 19% en een BPM-bedrag van € 4.439,77 zodat de geïmporteerde auto u € 19.195,00 kost. In Nederland is de catalogusprijs € 21.490,00. U bespaart € 2.295,00.

Een auto kopen in een niet-EU- of EVA-land

Invoerrechten

Als u een personenauto, bestelauto of motor koopt in een niet-EU-land en u brengt deze naar Nederland, dan moet u een “aangifte ten invoer” doen bij de Douane. U doet dat op de plaats waar u het voertuig de EU binnenbrengt, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. De Douane berekent dan de belasting die u direct moet betalen omdat u de personenauto, bestelauto of motor invoert. Daarbij gaat het om invoerrechten (ook douanerechten genoemd) en BTW. U betaalt voor deze invoerrechten via invoerheffingen. De hoogte hangt af van het land van oorsprong.

Op de volgende internetsite kunt u de gegevens van alle Europese douanekantoren vinden:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=nl

Na de betaling van de invoerrechten en BTW bij invoer kunt u aangifte doen voor de BPM bij een BPM-aangiftepunt. Het voertuig kan na betaling van de BPM in Nederland worden geregistreerd zie hiervoor ook “Bij de RDW”.

Voor een bestelauto moet u, als u geen ondernemer bent (of u voldoet niet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling), binnen maand na registratie aangifte van BPM doen en de BPM betalen.

Een auto die geïmporteerd wordt uit een land buiten de EU kan technisch afwijken van hetzelfde model wat wel in de EU is verkocht. Zo dient u er rekening mee te houden dat mogelijk verlichting (koplampen, richtingaanwijzers, mistlampen), uitlaatsystemen (katalysatoren), getinte ramen, etc. dienen te worden aangepast aan de Nederlandse eisen.

De invoerkeuring van voertuigen van voor 1998 van buiten Europa is per 1 mei 2009 vereenvoudigd. Voorheen was een zware individuele toelatingskeuring op Testcentrum Lelystad noodzakelijk. Nu is een keuring op de veel eenvoudigere permanente eisen voldoende. Dat kan op de keuringsstations van de RDW.

De vereenvoudiging geldt voor voertuigen die voor1998 ingebruik zijn genomen. In de praktijk gaat het onder andere om oudere Amerikaanse auto’s en motorfietsen. Ook de invoer van bromfietsen van voor 1998 zonder typegoedkeuring wordt makkelijker.

De invoerprocedure van voertuigen uit een EU-lidstaat of EVA-land blijft hetzelfde. Hierbij kan meestal de goedkeuring uit het betreffende land worden overgenomen. Een toelatingskeuring is dan niet nodig.

Import uit de Verenigde Staten van Amerika

Het importeren van een auto uit Amerika kan interessant zijn. Momenteel (december 2011) is de koers van de Euro ten opzichte van de Dollar zodanig dat het helaas minder interessant geworden is.

Om een auto uit de VS naar Nederland te exporteren, moet u kunnen bewijzen dat u de eigenaar bent. Hiervoor moet het “certificate of title” kunnen laten zien. Het originele eigendomsbewijs en twee kopieën moeten aan de Amerikaanse douane (US Customs) getoond kunnen worden.

Als de auto het land verlaat via een haven, dan dient u minimaal drie dagen voor de export uw eigendomspapieren en twee kopieën af te geven bij US Customs. Op de dag van export moet u ter plaatse de auto laten zien zodat geregistreerd kan worden dat de auto, welke omschreven is op het eigendomsbewijs, daadwerkelijk geëxporteerd wordt.

De identiteit van de auto wordt door de US Customs gecontroleerd. Het voertuig zal pas worden vrijgegeven voor export nadat US Customs de auto heeft geïnspecteerd en geconstateerd heeft dat de juiste eigendomsdocumenten in orde zijn. Het oorspronkelijke eigendomsbewijs zal dan worden gestempeld of geperforeerd om aan te tonen dat uw voertuig is uitgevoerd uit de Verenigde Staten.

Als het voertuig nieuw is kan deze worden uitgevoerd door het indienen van een document dat bekend staat als (Manufacturer’s Statement of Origin and Certificate of Title), een verklaring van de fabrikant van herkomst in plaats van een eigendomsbewijs. De verklaring van de fabrikant kan worden verkregen bij de autodealer. Het origineel en twee kopieën moeten worden ingediend bij de Douane.

Het kan zijn dat sommige voertuigen (bijvoorbeeld oldtimers) niet over papieren beschikken en waarvoor een verklaring van de herkomst niet is af te geven. In deze gevallen kan een bewijs van aankoop, een factuur, een bewijs van eigendom of andere documenten voldoende bewijs zijn dat u de wettige eigenaar bent. U moet dan verder schriftelijk verklaren aan de douane dat de verkrijging van het voertuig een bonafide transactie was en dat het voertuig niet gestolen is. Van het bewijs moet het origineel en twee kopieën worden ingediend.

In dit geval is het raadzaam om met het douanekantoor te overleggen over wat men als acceptabel bewijs overlegd willen hebben.

Indien u een auto uit Amerika wil kopen en importeren moet u rekening houden met:

 • De koers van de dollar ten opzichte van de Euro,
 • Het transport,
 • Invoerrechten 10%,
 • BTW,
 • BPM,
 • Eventueel een typegoedkeuring,
 • Keuring.

Transport

Het transport van Amerika naar Nederland zal per schip georganiseerd worden. Voor het transport uit de VS kunt u gebruik maken van de diensten van een expediteur. U levert de auto bij de expediteur af en deze regelt alles. Het is aan te raden om bij verschillende vervoersbedrijven om een aanbieding te vragen. Let er dan op dan de auto goed verzekerd is.

Voor het transport van auto’s maakt men gebruik van zogenaamde Roll-on-roll-off schepen. U kunt ook kiezen voor het duurdere alternatief: transport per container.

U kunt overigens ook zelf uw auto naar de haven brengen en hiermee de kosten van een expediteur vermijden. U kunt hiermee enkele honderden dollars besparen.

Afhankelijk van de plaats van verscheping kan de reis 8 tot 10 dagen duren naar de haven van Antwerpen of Rotterdam. Vanaf de westkust duurt het een week langer.

De kosten van het transport zijn afhankelijk van de transportafstand, het volume en (soms) van het gewicht. Een voorbeeld:

Een Porsche 911 wordt verscheept van Bristol (VS) naar Rotterdam. De kosten bedragen rond $ 1.675,00 wat overeenkomt met ca € 1.125,00.

Via verschillende bedrijven kunt u aanbiedingen krijgen voor het transport van uw auto naar Nederland. Hieronder vindt u er enkele:

www.shipmyvehicle.com

www.autocarshippers.com

http://overseascarshipper.com

Rekenvoorbeeld

U kunt (zonder onderhandeling) een nieuwe Porsche Boxter 2,9L met wat accessoires in Amerika kopen voor $ 50.000,00. Dit komt (momenteel, december 2011) overeen met € 37.500,00. Let wel de koers van de Euro t.o.v. de dollar fluctueert. Enkele jaren geleden kon u de auto kopen voor ca. € 33.750,00 hetgeen destijds een voordeel opleverde. Het transport kost inclusief verzekering € 1.150,00.

De auto komt in de haven van Rotterdam aan. Bij de Nederlandse Douane moet over de aanschafprijs en transport/verzekering invoerrechten betaald worden. Over de som van de prijs van de auto, het transport en verzekering en de invoerrechten dient, ook bij de Douane, vervolgens BTW te worden betaald.

Vooralsnog kost de auto, zodra deze de haven van Rotterdam verlaat (de auto heeft nog geen kenteken en moet nog naar de RDW):

Prijs in de VS:                                                                                               € 37.500

Transport en verzekering:                                                                             €   1.256

=

Invoerwaarde:                                                                                               € 38.765

Invoerrecht (10%):                                                                                        €   3.876

=                                                                                                                    € 42.632

BTW (19%)                                                                                                   €   8.100

=                                                                                                                    € 50.732

 

Vervolgens doet u BPM-aangifte en betaalt u ca. € 19.500,00 BPM. Uw Porsche kost u dan in totaal € 70.232,00. Dezelfde auto kost in Nederland ca. € 67.000. Dat betekent dat er op deze auto, op dit moment geen voordeel te behalen valt.

Typegoedkeuring

Het kan zijn dat de door u gewenste auto niet voorzien is van een typegoedkeuring. Zonder deze typegoedkeuring kunt u geen Nederlands kenteken krijgen. De RDW gaat in dit geval kijken of de auto in aanmerking komt voor een individuele typegoedkeuring. Er wordt dan gekeken naar de constructie van de auto, veiligheid, verlichting en uitstoot. Zonder de medewerking van de fabrikant is het zeer moeilijk om een typegoedkeuring te krijgen.