Financieel voordeel bij zelfimport

Wilt u de Autoimportgids als PDF in uw mailbox? Klik hier.

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u een uitleg over de wijze waarop het financieel voordeel bij import uit verschillende landen tot stand komt. Er wordt ingegaan op de verschillende belastingen die in Nederland geheven worden bij de aankoop van een auto.

Algemeen

Het voordeel dat te behalen is bij het importeren van een auto ontstaat door het verschil in prijzen die autofabrikanten hanteren in verschillende landen. Dat er een grote variatie is in prijzen van auto’s in Europa is te zien in onderstaand prijsoverzicht van de Renault Megane Coupé.

Het overzicht geeft nog geen inzicht in waar de auto het goedkoopst kan worden aangeschaft. De prijzen bevatten mogelijk belastingbestanddelen die u, als buitenlander, niet hoeft te betalen. Hierover in het navolgende meer.

 

Renault Megane Coupé Consumentenprijs BTW
BelgiëDenemarken €   20.850,00€   41.423,00 (21%)   (BTW)(25%)   (Moms)
DuitslandEngeland €   22.390,00€   20.752,00 (19%)   (MwSt)(15%)   (VAT)
Frankrijk €   22.650,00 (19,6)   (TVA)
Italië €   19.700,00 (20%)   (IPT)
Luxemburg €   19.816,00 (15%)   (TVA)
Nederland €   23.490,00 (19%)
Spanje €   17.050,00 (16%)
Polen €   17.142,00 (22%)

Tabel 1: Prijsoverzicht Renault Megane Coupé (december 2011).

Berekening financieel voordeel

De berekening van het financiële voordeel bij zelfimport van een auto is eenvoudig. Essentieel is het inzicht in de (oorspronkelijke) prijsopbouw van dezelfde auto in Nederland. In Nederland is de prijs opgebouwd uit: de kale prijs (of de netto catalogusprijs) vermeerderd met BTW en BPM. Deze begrippen komen in het navolgende aan de orde. Er is een verschil in de manier waarop het voordeel van de invoer van een nieuwe of een gebruikte auto wordt berekend. In het navolgende wordt ook de berekeningswijzen betreffende zowel nieuwe als gebruikte auto’s besproken.

Catalogusprijs en netto catalogusprijs

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de catalogusprijs (ook wel consumentenprijs) van een auto en de zogenaamde netto catalogusprijs (ook “kale prijs”).

De catalogusprijs bestaat uit de prijs van de auto plus de door de overheid geheven belastingen. In Nederland bestaat de catalogusprijs van een auto uit de netto catalogusprijs (kale prijs) vermeerderd met BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen) en BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) of omzetbelasting:

 

 

Netto catalogusprijs (ook wel kale prijs)

+

BTW

+

BPM

=

Consumentenprijs

 

Renault Megane Coupé Kale prijzen
BelgiëDenemarken €   17.231,00€   14.111,00
DuitslandEngeland €   18.815,00€   18.045,00
Frankrijk €   18.938,00
Italië €   16.416,00
Luxemburg €   17.231,00
Nederland €   15.950,29
Spanje €   14.698,00
Polen €   14.050,00

Tabel 2: Overzicht kale prijzen Renault Megane Coupé

 

In het navolgende zal de term “netto catalogusprijs” en “kale prijs” beiden worden gebruikt. De kale prijs van de genoemde Renault Megane Coupé bedraagt in Nederland € 23.490,00 – € 4.509,16 BPM – € 3.030,55 BTW = € 15.950,29.

De mate waarin de overheden van verschillende landen belasting heffen op de aanschaf (het bezit of registratie) van een auto verschilt. In Denemarken bestaat het grootste deel van de daar geldende catalogusprijs uit belastingen. De BTW bedraagt maar liefst 25%. Dat is het eerste voordeel omdat u de BTW in Nederland betaalt tegen het Nederlandse tarief over de Deense kale prijs. Verder kent Denemarken de “registratiebelasting”. Deze wordt berekend over de kale prijs en bedraagt in Denemarken 105% over de eerste 79.000 kronen (€ 10.621,00) en 180% over de waarde daarboven. De kale prijs in Denemarken van de genoemde Renault Megane Coupé bedraagt € 12.652,00. Dit is € 3.298,00 lager dan de kale prijs in Nederland.

 

Berekening nieuwe auto

Bij de berekening van het financiële voordeel bij de invoer van nieuwe auto’s dient u het volgende te achterhalen:

 • De prijsopbouw van de nieuwe auto in Nederland (kale prijs en BPM-bedrag). Deze kunt u vrij eenvoudig achterhalen via de Nederlandse brochures/prijslijsten of de internetsites van de Nederlandse importeurs.
 • De kale prijs in het buitenland. De kale prijs is de prijs van de auto verminderd met alle belastingen. Deze belastingen hoeft u in het buitenland niet te betalen.

 

Het totaalbedrag dat u voor de geïmporteerde auto betaalt, bestaat uit de volgende componenten:

 

 

 

De aankoopprijs in het buitenland (kale prijs)

+

Eventuele invoerrechten (alleen indien u uw auto buiten de EU aanschaft), transportkosten en verzekeringskosten

=

Importwaarde

+

19% BTW over de importwaarde, te betalen in Nederland

+

BPM, te betalen in Nederland

+

Diverse kosten (zoals reis- en telefoonkosten, tijdelijk kenteken, RDW-keuring en kentekenplaten)

=

Het totaal van bovenstaande is de zelf-importprijs

 

Het verschil tussen de Nederlandse consumentenprijs verminderd met een eventuele korting en de zelf-importprijs is uw financiële voordeel.

 

Een rekenvoorbeeld:

 

Een nieuwe Volkswagen Scirocco heeft in Nederland de volgende prijsopbouw:

Netto-catalogusprijs                                                                                                 € 19.235,00

BTW:                                                                                                                        €   3.655,00

BPM:                                                                                                                        €   4.600,00

Consumentenprijs:                                                                                                    € 27.490,00

 

In Denemarken is de prijs als volgt opgebouwd:

Netto-catalogusprijs                                                                                                 €  15.198,81

BTW (of Moms)                                                                                                       €    3.799,70

Deense registratie-balasting (RT)):                                                                           €  26.231,49

Consumentenprijs (336.396 DKr voor inwoners van Denemarken):                       €  45.230,00

 

Wanneer u deze auto importeert naar Nederland, betaalt u in Nederland BTW over de aanschafprijs in Denemarken en u betaalt BPM. U betaalt niet de Deense balastingen (RT en Moms).

 

Denemarken

Aankoopprijs Deense dealer

(Netto-catalogusprijs)                                    € 15.198,81

BTW (19% over de                                        €   2.887,77

Importprijs in Nederland)

 

BPM (volgens prijslijst                                   €   4.600,00

2011 te betalen in Nederland)

 

Totale invoerprijs:                                           € 22.686,58

 

Uw financiele voordeel (afgerond):              €   4.803,00

 

Berekening gebruikte auto

Bij de berekening van het financiële voordeel bij gebruikte auto’s dient u het volgende te achterhalen:

 • De prijs waarvoor een vergelijkbare auto door een handelaar wordt ingekocht,
 • Het oorspronkelijke BPM-bedrag. Dit kunt u achterhalen via de diverse auto-sites zoals www.autotrader.nl. Op deze sites kunt u zoeken naar een vergelijkbare auto. Bij “specificaties” staat het oorspronkelijke BPM-bedrag vermeld,
 • De (kale) prijs in het buitenland.

 

Het totaalbedrag dat u voor de geïmporteerde auto betaalt, bestaat uit de volgende componenten:

 

De aankoopprijs in het buitenland

+

Eventuele invoerrechten (alleen indien u uw auto buiten de EU aanschaft), transportkosten en verzekeringskosten

=importwaarde

+

Eventueel 19% BTW over dit bedrag, te betalen in Nederland

+

Rest-BPM in Nederland (bij een gebruikte auto krijgt u een korting op de te bepalen BPM)

+

diverse kosten

=

Het totaal van bovenstaande is de zelf-importprijs

De diverse kosten kunnen bestaan uit:

 • reiskosten, telefoonkosten,
 • tijdelijk kenteken,
 • RDW-keuring,
 • Kentekenplaten.

Het verschil tussen de Nederlandse prijs voor een vergelijkbare auto verminderd met een eventuele korting en de zelf-importprijs is uw financiële voordeel.

 

Neem bij wijze van voorbeeld een BMW X5 3.0D (diesel) van precies 3 jaar oud met een kilometerstand van rond 100.000 en stel dat deze in Nederland € 35.000,00 kost (nieuwprijs € 87.920,00). Via autotrader.nl is te achterhalen dat het oorspronkelijke BPM-bedrag € 24.200,00 bedroeg. De prijs in Duitsland voor een vergelijkbare BMW X5 bedraagt € 19.900,00. De vorige eigenaar heeft de BTW al betaald.

 

In Nederland betaalt u de oorspronkelijke BPM verminderd met de leeftijdskorting. De korting bedraagt volgens de BPM-afschrijvingstabel voor een auto van drie jaar oud 52%. Dat betekent dat u nog 48% van de oorspronkelijke BPM dient te betalen. In dit geval is dat € 11.616,00. Verderop in deze gids vindt u de BPM-afschrijvingstabel en wordt uitgelegd hoe deze toegepast moet worden.

 

Bedrag van aankoop in Duitsland                                                                € 19.900,00

BTW in Nederland 19%                                                                               €          0,00

BPM in Nederland                                                                                       € 11.616,00

Totaal invoerprijs                                                                                          € 31.516,00

 

Het financiële voordeel bedraagt € 3.484,00.

 

U kunt ook kiezen voor de berekening volgens de methode van de referentieauto. Verder in deze gids wordt deze methode uitgebreid belicht. Deze methode zou, omdat het hier om een dure auto gaat die relatief in de eerste jaren snel afschrijft, voordeliger kunnen zijn.

Autobelastingen

De Nederlandse overheid heeft het autobezit altijd belast. Niet alleen wordt over de aankoop van een auto BTW geheven, ook dient er meestal BPM betaald te worden. In het navolgende komen deze beide aan de orde.

BTW

BTW is de afkorting van Belasting Toegevoegde Waarde ook wel omzetbelasting genoemd. Op vrijwel alle diensten en levering is deze van toepassing. Auto’s vallen onder het hoge BTW-tarief dat momenteel in Nederland 19% bedraagt. In Frankrijk heet deze belasting TVA, in Duitsland MehrwertSteur (MwSt), in onder andere Engeland VAT.

BPM

Voor iedere geregistreerde personenauto in Nederland moet Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) betaald worden. Deze belasting wordt geheven door de Nederlandse overheid over de kale prijs van de auto. Als in Nederland een nieuwe auto gekocht wordt, wordt via de dealer en importeur de aan de klant gefactureerde BPM aan de belastingdienst afgedragen. Vanaf 1 juli 2005 moet ook voor bestelauto’s BPM betaald worden. Onder bepaalde voorwaarden is de BPM terug te krijgen.

 

De BPM bedraagt per 1 januari 2009 40,0% voor personenauto’s, campers en bestelauto’s. Voor motoren bedraagt het BPM-tarief 9,6% van de kale prijs indien deze lager is dan € 2.133,00 en 19,4% van de kale prijs indien deze meer dan € 2.133,00 bedraagt.

 

De BPM bedraagt per 1 januari 2010 27,5% voor personenauto’s, campers en bestelauto’s.

Het BPM-tarief voor motoren blijft ongewijzigd.

 

Per 1 januari 2011 bedraagt het BPM-tarief voor personenauto, campers en bestelauto’s 19%.

Het BPM-tarief voor motoren blijft ongewijzigd.

 

Per 1 januari 2012 bedraagt het BPM-tarief voor personenauto’s campers en bestelauto’s 11,1%. In 2013 zal de BPM volledig zal zijn vervangen door een CO2-heffing en een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De uiteindelijke afschaffing van de BPM zal er toe leiden dat het beleid veel beter in de pas loopt met andere EU-landen. Alleen Denemarken kent een vergelijkbaar systeem als de BPM-regeling in Nederland, waarbij de autoprijs voor ongeveer 50 tot 80% wordt bepaald door de belasting welke in Denemarken Registratiebelasting genoemd wordt.

 

Bij de berekening van de BPM wordt uitgegaan van de netto catalogusprijs of kale prijs en van de CO2-uitstoot. De BTW wordt ook over de kale prijs berekend. Er wordt dus geen BTW over BPM berekend ofwel er wordt geen belasting over belasting geheven.

 

In een voorbeeld gaan we uit van een netto catalogusprijs van € 20.000,00. Dit is de prijs die de fabrikant voor de auto heeft vastgesteld zonder dat hier nationale belastingen over zijn geheven.

 

Netto Catalogusprijs              € 20.000,00     Nettoprijs exclusief alle belastingen

BTW 19%                              €   3.800,00     19% over de Netto Catalogusprijs

BPM 19% (2011)                   €   3.800,00     19% over de Netto Catalogusprijs

Consumentenprijs                  € 27.600,00     Prijs inclusief BPM en BTW

 

In bovenstaande is nog geen rekening gehouden met:

 • Brandstoftoeslag,
 • Fijnstofuitstootkorting of      –toeslag (Roetfilter),
 • Energielabelsysteem (Slurptax),

Deze komen hierna aan de orde.

Brandstoftoeslag

Voor benzineauto’s geldt vanaf 2008 een vermindering van de BPM met € 1.442,00 en een vermeerdering voor dieselauto’s met € 307,00. In 2009 geldt voor benzineauto’s een korting van € 1.228,00 en een vermeerdering voor dieselauto’s met € 366,00. In 2010 geldt een toeslag voor dieselauto’s van € 1.076,00.

 

In 2011 is de benzine-korting verlaagd naar € 824,00 en is de toeslag voor auto’s met dieselmotor verhoogd naar € 1.526,00. Indien de dieselmotor voldoet aan de Euro6-norm wordt een korting toegepast van € 1.500,00. Indien een auto aardgas als brandstof heeft wordt de BPM met € 1.324,00 verlaagd.

 

In 2012 is de benzine-korting verder verlaagd naar € 450,00 en is de toeslag voor auto’s met dieselmotor verhoogd naar € 1.900,00. Indien de dieselmotor voldoet aan de Euro6-norm wordt een korting toegepast van € 1.000,00. Indien een auto aardgas als brandstof heeft wordt de BPM met € 950,00 verlaagd.

 

Per 1 juli 2012 worden de tarieven enigszins aangepast (aangescherpt). De korting van een dieselmotor die aan de Euro6-norm voldoet, wordt verlaagd naar € 1.000,00. Ook worden de tarieven voor CO2-uitstoot verhoogd.

 

Tarieven BPM van   1 januari 2012 tot 1 juli 2012

Zeer zuinige   benzineauto’s (CO2-grens < 111 g/km)

vrijgesteld

Zeer zuinige   dieselauto’s (CO2-grens < 96 g/km)

vrijgesteld

Elektrische   auto’s (nulemissieauto’s)

vrijgesteld

Basispercentage,   toeslagen en kortingen

Basispercentage   BPM van de nettocatalogusprijs

11,1%

Benzinekorting

450

Aardgaskorting

950

Dieseltoeslag

1.900

Korting diesel   affabriekroetfilter

0

Korting diesel   Euro-6

1.000

Korting zuinige   benzineauto’s (CO2-grens 110 – 120 g/km)

0

Korting zuinige   dieselauto’s (CO2-grens 95 – 120 g/km)

0

Benzine, tarief   op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling   CO2-grens < 111 g/km

Bonus CO2-grens 110 – 120 g/km

0

Tarief eerste   schijf euro per g/km (CO2-grens 110-180 g/km)

94

Tarief tweede   schijf euro per g/km (CO2-grens 180-270 g/km)

280

Tarief derde   schijf euro per g/km (CO2-grens > 270 g/km)

654

Diesel, tarief   op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling   CO2-grens < 96 g/km

Bonus CO2-grens 95 – 120 g/km

0

Tarief eerste   schijf euro per g/km (CO2-grens 95-155 g/km)

94

Tarief tweede   schijf euro per g/km (CO2-grens 155-232 g/km)

280

Tarief derde   schijf euro per g/km (CO2-grens > 232 g/km)

654

 

 

Tarieven   BPM van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013

Zeer zuinige benzineauto’s (CO2-grens < 103 g/km)

vrijgesteld

Zeer zuinige dieselauto’s (CO2-grens < 92 g/km)

vrijgesteld

Elektrische auto’s (nulemissieauto’s)

vrijgesteld

Basispercentage,   toeslagen en kortingen

Basispercentage BPM van de nettocatalogusprijs

11,1%

Benzinekorting

450

Aardgaskorting

950

Dieseltoeslag

(*)

Korting diesel affabriekroetfilter

0

Korting diesel Euro-6

1.000

Benzine,   tarief op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling CO2-grens < 103 g/km

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 103-159 g/km)

101

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 160-237 g/km)

121

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 238-242 g/km)

223

Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 242 g/km)

559

Diesel,   tarief op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling CO2-grens < 92 g/km

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 92-143 g/km)

101

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 144-211 g/km)

121

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 212-225 g/km)

223

Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 225 g/km)

559

 

(*) Om te compenseren voor het accijnsverschil tussen de brandstoffen benzine en diesel (lagere accijns voor diesel) geldt er een BPM dieseltoeslag van 40,68 euro per gram CO2 boven de 70 g/km.

De schijven voor dieselpersonenauto’s gelden ook voor auto’s met een Af-fabriekaardgasinstallatie.

 

 

Fijnstofuitstootkorting of -toeslag (Roetfilter)

Er was tot 2011 nog een differentiatie van de BPM-heffing om de verkoop van schone dieselauto’s te bevorderen. Indien een auto met een dieselmotor is uitgevoerd met een roetfilter welke af fabriek is gemonteerd, gold tot 2010 een korting op de BPM met € 600,00. Dit roetfilter dient te zorgen dat de uitstoot van fijnstof maximaal 5 milligram/km bedraagt. Bij achteraf inbouw van een roetfilter gold een korting van € 500,00. Voor 2010 gold een korting van € 300,00. Vanaf 2011 is geen korting meer van toepassing.

 

In 2010 kregen dieselauto’s met een uitstoot van 0 mg/km een korting op de te betalen BPM van € 900,00. Voor elke mg/km die een dieselauto meer aan fijnstofuitstoot zal de korting met € 200,00 afnemen. Bij 5 mg/km uitstoot geldt dan ook een toeslag van € 100,00 die per extra mg/km met € 200 hoger wordt. In 2011 is deze korting niet meer van toepassing.

 

Personenauto’s waarvoor geen uitstoot bekend is, worden geacht de maximumuitstoot te veroorzaken. Deze is in normale gevallen 25 milligram en in uitzonderingsgevallen 40 of 60 milligram. Er bestaat een tegenbewijsmogelijkheid.

 

Energielabelsysteem

Het energielabel voor auto’s geeft het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de C02-uitstoot van de auto aan. Dit wordt samengevat in een document, het energielabel. Deze informatie is afkomstig van de leverancier van de auto.

 

 

De extra CO2-heffing op onzuinige auto’s wordt ook wel Slurptax genoemd. Deze heffing geldt alleen voor auto’s met een eerste toelating van na 1 februari 2008. Auto’s die na 1 februari 2008 nieuw verkocht zijn en daarna in Nederland geïmporteerd worden krijgen ook te maken met deze heffing. Auto’s met een eerste registratiedatum die daar voor ligt niet.

 

De CO2-heffing of Slurptax is alleen van toepassing op personenauto’s. Bestelauto’s van particulieren zijn van deze heffing uitgezonderd (die van ondernemers ook, maar daarover is in het geheel geen BPM verschuldigd). Er wordt onderscheid gemaakt tussen auto’s met benzinemotor en auto’s met dieselmotor. Er wordt jaarlijks een norm-uitstoot voor deze motorvarianten vastgesteld. Voor elke gram meer of minder per km wordt een correctie toegepast in de vorm van een extra heffing danwel een vermindering van het BPM-bedrag.

In onderstaande is weergegeven wat de tarieven waren tot 2011 sinds de invoering in 2008.

 

 

CO2 heffing in 2008

Benzinemotoren………………….. € 110,00 per gram per km boven een grenswaarde van232 gram

Dieselmotoren…………………….. € 110,00 per gram per km boven een grenswaarde van192 gram

 

CO2 heffing in 2009

Benzinemotoren………………….. € 125,00 per gram per km boven een grenswaarde van205 gram

Dieselmotoren…………………….. € 125,00 per gram per km boven een grenswaarde van170 gram

 

CO2 heffing in 2010

Vrijstelling, benzine bij een uitstoot minder dan 110 gram/km

Vrijstelling, diesel bij een uitstoot minder dan 95 gram/km

Benzinemotoren………………….. € 126,00 per gram per km boven een grenswaarde van180 gram

Dieselmotoren…………………….. € 126,00 per gram per km boven een grenswaarde van 155 gram

 

CO2 heffing in 2011

Vrijstelling, benzine bij een uitstoot minder dan 110 gram/km

Vrijstelling, diesel bij een uitstoot minder dan 95 gram/km

Benzinemotoren………………. € 61,00 per gram per km boven een grenswaarde van 110 gram/km

Benzinemotoren…………….. € 202,00 per gram per km boven een grenswaarde van 180 gram/km

Benzinemotoren…………….. € 471,00 per gram per km boven een grenswaarde van 270 gram/km

 

Dieselmotoren                    € 61,00 per gram per km boven een grenswaarde van 95 gram/km

Dieselmotoren……………….. € 202,00 per gram per km boven een grenswaarde van 155 gram/km

Dieselmotoren……………….. € 471,00 per gram per km boven een grenswaarde van 232 gram/km

 

 

 

Tot en met 2004 gold voor diverse veiligheids- en milieuaccessoires dat u hierover geen BPM hoefde te betalen. Met ingang van 1 januari 2005 is deze vrijstelling komen te vervallen. Het resultaat is dat auto’s met een bouwjaar vanaf 1 januari 2005 met enkele honderden euro’s in prijs zijn gestegen. U kunt bij invoer van een auto aanspraak maken op vermindering indien het bouwjaar van de auto voor deze datum ligt.

 

BPM teruggaaf

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om betaalde BPM terug te ontvangen. Dit kan bij export, bij sloop en indien u gebruik kunt maken van de ondernemersregeling.

Teruggaaf bij export

Voor voertuigen die na 16 oktober 2006 tot het wegverkeer zijn toegelaten, kan bij export de rest-BPM worden terug ontvangen. U kunt het formulier hier downloaden www.belastingdienst.nl/download/1421.html. Hoe u de hoogte van het terug te ontvangen bedrag bepaalt, kunt u verderop in deze gids lezen.

Teruggaaf bij sloop

Als u als ondernemer een voertuig waarover BPM is betaald sloopt, dan kunt u onder voorwaarden de betaalde BPM terugontvangen. De belangrijkste voorwaarde is dat er met dit motorrijtuig geen gebruik gemaakt is van de openbare weg in Nederland.

U moet dan een schriftelijk verzoek om teruggaaf indienen bij het regiokantoor van de Belastingdienst om voor deze teruggaaf in aanmerking te komen.

Ondernemersregeling

Voor een bestelauto moet u, als u niet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling voldoet, aangifte doen en BPM betalen bij de Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA). Hiervoor wordt u benaderd door de Belastingdienst. Als u ondernemer bent en u voldoet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling, hoeft u voor een bestelauto geen aangifte te doen. Wel moet u de bestelauto laten registreren bij een BPM-aangiftepunt. Een BPM-aangiftepunt vindt u bij de RDW-kantoren. Een lijst van RDW-kantoren vindt u in de bijlage.

Voor ondernemers geldt dat bestelauto’s met een datum van eerste toelating op de openbare weg vanaf 1 juli 2005 onder voorwaarden zijn vrijgesteld van BPM. Een van de voorwaarden is dat minimaal 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijk moeten worden gereden. Als u de bestelauto ombouwt tot personenauto of binnen 5 jaar na aanschaf van de bestelauto deze verkoopt aan een particulier of de onderneming stopt, dan moet u op dat moment alsnog BPM betalen.

Vrijstelling van belastingen bij invoer

Onder bepaalde omstandigheden kunt u vrijstelling krijgen van de verplichting om BPM te betalen als u uw auto invoert of als u in Nederland met een buitenlands kenteken rijdt. Er bestaat een werknemersvrijstelling, een werkgeversvrijstelling en een verhuisboedelvrijstelling.

Werknemersvrijstelling

Als u werknemer bent van een in het buitenland gevestigde onderneming, dan kunt u onder voorwaarden een werknemersvrijstelling van BPM krijgen voor personenauto’s, bestelauto’s en motoren die in het buitenland zijn geregistreerd. Een vrijstelling vraagt u aan met het formulier Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werknemer.

De belangrijkste voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de personenauto, bestelauto of motor door een in het buitenland gevestigde werkgever ter beschikking is gesteld aan een in Nederland wonende werknemer. In de vrijstellingsvergunning kunnen inwonende gezinsleden worden vermeld die de personenauto, bestelauto of motor privé mogen gebruiken.

De belangrijkste overige voorwaarden voor de werknemersvrijstelling zijn:

 • de werknemer moet een      schriftelijke verklaring overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het      voertuig hoofdzakelijk is bestemd voor de uitoefening van werk buiten      Nederland,
 • De werknemer heeft geen      invloed op de beslissing in welk land het voertuig wordt geregistreerd,
 • Alleen de werknemer of zijn      inwonende gezinsleden maken in Nederland gebruik van het motorrijtuig,
 • U dient voordat u met de      personenauto, bestelauto of motor met buitenlands kenteken de openbare weg      in Nederland opgaat een vergunning aan te vragen.

Werkgeversvrijstelling

Een werkgever van een in het buitenland gevestigde onderneming, kan onder voorwaarden een werkgeversvrijstelling van BPM krijgen voor voertuigen die in het buitenland zijn geregistreerd. Een vrijstelling kan aangevraagd worden het formulier Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werkgever.

Voor deze vrijstelling moet de werkgever in Nederland wonen en voldoen aan een (1) van de volgende voorwaarden:

 • De werkgever is hoofd van een      in het buitenland gevestigd eenmansbedrijf,
 • De werkgever is lid van een in      het buitenland gevestigde maatschap,
 • De aanvrager is bestuurder,      vennoot of aandeelhouder van een in het buitenland gevestigde      vennootschap,
 • Daarnaast geldt voor de      personenauto, bestelauto of motor dat:
  • de eigenaar / houder niet       zelf werknemer van de onderneming is,
  • het in Nederland alleen wordt       gebruikt door de eigenaar of houder zelf of zijn inwonende gezinsleden,
  • uit de kilometerregistratie       moet blijken dat de auto voor tenminste 50% zakelijk buiten Nederland       wordt gebruikt. De afstand die wordt afgelegd van de woonplaats naar de       in het buitenland gelegen werkplaats en omgekeerd telt hierbij niet mee.

Verhuisboedelvrijstelling

Wanneer u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist is het onder sommige omstandigheden mogelijk een vrijstelling van belastingen en douanerechten te verkrijgen. Deze vrijstelling wordt ook wel de verhuisboedelvrijstelling genoemd. Voor alle goederen die u meeneemt vanaf uw woonadres in het buitenland komt u in aanmerking voor een vrijstelling van belastingen en douanerechten. Ook de auto kan onder deze vrijstelling vallen. Om van deze vrijstelling gebruik te mogen maken moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet minimaal een jaar in het buitenland hebben gewoond en u moet uw auto tenminste een half jaar in uw bezit en in gebruik hebben gehad. Eenmaal in Nederland aangekomen moet u tenminste een jaar de auto persoonlijk blijven gebruiken. Binnen dit jaar in Nederland mag de auto niet worden verkocht, uitgeleend, verhuurd of verpacht worden. Op het moment dat de douane constateert dat u dit wel doet krijgt u alsnog een naheffing van invoerrechten, BPM en eventueel BTW. Een vrijstelling vraagt u aan bij de Douane. Daarvoor moet u een speciaal aanvraagformulier gebruiken:

Aanvraag Vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing (binnen de EU)

Aanvraag vergunning vrijstelling voor verhuisgoederen (buiten de EU)

Naheffingsaanslag

Indien de Douane constateert dat ten onrechte geen BPM is betaald of BPM is teruggekregen, dan krijgt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag van de BPM en een boete. De Douane stelt vast:

 • de begindatum van het gebruik      van de weg,
 • de datum van de tenaamstelling      van het kenteken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>